iuscivile.com
  Theodora in Scotland

© Ernest Metzger. This page is part of the twin portals Roman Law Resources and Infor­mationsquellen zum römischen Recht, hosted by the University of Glasgow School of Law, SCOTLAND.

Palingenesia of Latin Private Rescripts

IV. AD 283 - 292

Theodora in Scotland
 

Editor's Note—The palingenesia presented on these pages was prepared by Professor Honoré to accompany his Emperors and Lawyers, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1994), ISBN 0-19-825769-4. It is reproduced here by the kind permission of the author and of the Oxford University Press. Those who consult the palingenesia are asked to observe all appropriate copyright restrictions.

by years–

283 (east)
283 (west)
284 (east)

284 (west)
285
286

287
289
290

291
292

 

IMP CARUS AUG ET CARINUS ET NUMERIANUS CAESS

283 CARO ET CARINO AA CONSS

Secretary no.16A (eastern): 13 Jan 283 (CJ 7.64.5) to 30 Aug 284 (CJ 10.11.4)

1412/16A/1. CJ 7.64.5 (Domitiano pp. 13 Jan 283) Certa ratione et fine multare praesides possunt. quod si aliter et contra legis statutum modum provinciae praeses multam vobis inrogaverit, dubium non est id, quod contra ius gestum videtur, firmitatem non tenere et sine appellatione posse rescindi.

1413/16A/2. CJ 3.32.9 (Antonio pp. 27/24 Feb) Doce ancillam, de qua supplicas, dotalem fuisse in notione praesidis: quo patefacto indubium (i. Kr. indubium non PCR dubium non dett.) erit vindicari ab uxore tua nequivisse.

1414/16A/3. CJ 5.71.6 (Varo pp. 7 March 283) Minorum possessionis venditio, per procuratorem delato ad praetorem vel praesidem provinciae libello, fieri non potuit, cum ea res confici recte aliter non potest, nisi apud acta causis probatis, quae venditioni necessitatem inferant, decretum sollemniter interponatur.

Carus A et Carinus et Numerianus CC (or Carinus et Numerianus AA) without consular date: assigned to no.16A

1415/16A/4. CJ 4.54.6 (Car Car et Num AAA Olybrio/Solubrio Romulo) Cum te fundum tuum certae rei contemplatione inter vos habita exiguo pretio in alium transtulisse commemoras, poterit ea res tibi non esse fraudi, quando non impleta promissi fide dominii tui ius in suam causam reverti conveniat. et ideo aditus competens iudex fundum cuius mentionem facis restitui tibi cum fructibus suis sine ulla ludificatione sua auctoritate perficiet (M et insert CR), praecipue cum divera pars receptis nummis suis nullam passa videri possit iniuriam.

1416/16A/5. CJ 5.3.7 (Car Car et Num AAA Iuncianae pp. 1 Apr) Si, cum ante nuptias munera darentur, ita conventum est atque huiusmodi conscripta pactio est, ut, si qua fors extitisset contra voluntatem eius et matrimonium distraxisset, tunc quae data erant apud eum qui dedisset heredemve eius remanerent, potest, qui eius hereditatem accepit, cui pacta puella munera supra dicta lege susceperat, eadem iure postulare.

1417/16A/6. CJ 7.64.6 (Car Car et Num AAA Germano) Cum non eo die, quo praeses provinciae praecepit, iudex ab eodem datus pronuntiaverit, sed ductis diebus alieniore tempore sententiam dedisse proponatur, ne ambages frustra interpositae provocationis ulterius negotium protrahant, praeses provinciae superstitiosa appellatione submota ex integro inter vos cognoscet.

1418/16A/7. CJ 10.42.5 (Car Car et Num AAA Antepisto) Neque tempore aetatis neque numero liberorum a muneribus quae patrimoniorum sunt excusationem quis habere potest.

1419/16A/8. CJ 10.43.1 (Car Car et Num AAA Feliciano) Cum te curatorem ad cogendas angarias creatum appellationem interposuisse proponas, praeses provinciae, si alterius curiae te esse animadverterit, ad alieni corporis munera vocari non sinet, quia eius partis (patriae dett.) oneribus respondere debes, cui te attributum esse commemoras.

1420/16A/9. CJ 11.36.3 (Car Car et Num AAA Theodosio) Si ita duumviri creati estis, ut mutuo periculo teneamini, in dubium non venit vicariis damnis vos esse obstrictos, cum in magistratibus prius nominatores conveniendos esse--hoc quod in persona vestra custodiri considerastis (K consideratis I desideratis dett.)--constitutum est.

IMPP CARINUS ET NUMERIANUS AUGG

1421/16A/10. CJ 8.14.4 (d. 9 Aug 283) Satis notum est et idem constitutum bona earum in dotem data, quae nuptae sunt his qui primipili sarcinam subeunt, obnoxia necessitati ei (n.e. M n. eius Mb necessitate R necessitate ei C) teneri: verum certo ordine, ut scilicet tunc demum ad hoc mulieris patrimonium periculum respiciat, si universis viri ac nominatorum facultatibus exhaustis nihil residuum inveniatur.

1422/16A/11. CJ 5.71.7 (Isidoro pp. 8 Sept/Dec 283 Emesa) Si ad resolvendam donationem, quam in emancipatum te pater contulerit, minor annis cautionem emisisti (LR ei misisti V ei emisisti C), cum huiusmodi scriptura contra senatus consulti auctoritatem data sit, non oberit iuri tuo.

1423/16A/12. CJ 7.2.9 (Mauro pp. 8 Nov 283) Servo tuo defunctus, licet te heredem scripsisse proponatur, tamen directam libertatem dare non potuit: iure enim directo libertatem servis alienis dare nemo potest.

1424/16A/13. CJ 6.42.16 (Isidorae pp. 12 Nov 283) Cum virum prudentissimum Papinianum respondisse non ignoramus (ignoras scr.) etiam legata huiusmodi fideicommisso contineri, id est ubi heres rogatus fuerat, quidquid ex hereditate pervenerit, post mortem restituere, animadvertis etiam praeceptionis compendium testatoris verbis comprehensum esse. 1. Sane quoniam in fideicommissis voluntas magis quam verba plerumque intuenda sunt, si quas pro rei veritate praeterea probationes habes ad commendandam hanc patris voluntatem, quam fuisse adseveras, apud praesidem experiri non vetaris.

1425/16A/14. CJ 7.45.6 (Zoilo pp. 27 Nov 283) Cum sententiam praesidis irritam esse dicis, quod non publice, sed in secreto loco officio eius non praesente sententiam suam dixit, nullum tibi ex his quae ab eo decreta sunt praeiudicium generandum esse constat.

284 CARINO II ET NUMERIANO AA CONSS

1426/16A/15. CJ 2.11.19 (Aristocrati pp. 16 Jan 284) Interlocutio praesidis, quae indicta est, infamem eum de quo quaeris (quereris CR contra B quae in eum de quo quaeris dicta est, infamem Momm.) fecisse non videtur, cum non specialiter ob iniuriam vel admissam vim condemnatus, sed ita praesidis verbis gravatus est et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformet.

1427/16A/16. CJ 5.52.2 (Primigenio pp. 18/21 March 284 Emesa) Si divisio administrationis inter tutores sive curatores in eodem loco seu provincia constitutos necdum fuit, licentiam habet adulescens et unum eorum eligere et totum debitum exigere, cessione videlicet ab eo adversus ceteros tutores seu curatores actionum ei competentium facienda. 1. In divisionem autem administratione deducta sive a praeside sive a testatoris voluntate unumquemque pro sua administratione convenire potest, periculum invicem tutoribus seu curatoribus non sustinentibus, nisi per dolum aut culpam suspectum non removerunt vel tarde suspicionis rationem moverunt, cum alter eorum non solvendo effectus sit, vel suspicionis causam agendo sua sponte iura pupilli prodiderunt. 2. Nec prodest eis dicentibus contutorem suum non administrasse pupillares res. 4. Sin vero ipsi (ipsis Va) inter se res administrationis diviserunt, non prohibetur adulescens et unum ex his in solidum convenire, ita ut actiones, quas adversus alios habet, ad electum transferat.

1428/16A/17. CJ 9.22.9 (Messio pp. 30 March 284) Si docueris apud praesidem provinciae ab intestato te heredem eius extitisse, qui codicillos scripserat, ordinarium est, ut in hereditatis possessione constitutus fideicommissa praebeas, quae iure relicta sunt, nisi consilium est codicillos falsos arguere. 1. Quod si criminaliter coeptum interventu indulgentiae sopitum est, habes tamen residuam indagationem, potest de fide scripturae civiliter quaeri.

1429/16A/18. CJ 10.11.4 (Candido pp. 30 Aug 284) Ex varia statutorum diversitate ad id decursum est, ut hi, qui rei publicae causas defendunt, delatorum criminibus non teneantur, cum omnibus notissimum est eos solos exsecrabiles nuntiatores esse, qui fisco deferunt.

End of secretary no.16A

283 CARO ET CARINO CONSS

IMPP CARINUS ET NUMERIANUS AUGG

Secretary no.16B (Western): 21 Nov 283 (CJ 9.46.4) to 12 Feb 284 (3.28.17)

1430/16B/1. CJ 9.46.4 (Archelao pp. 21 Nov 283) Calumniae poena in paternae mortis accusatione cessat.

1431/16B/2. Cons 1.10 (Aurelio pp. 8 Dec 283) Cum fraudis studio transactionem interpositam esse dicas, quod inter vos gestum est, infirmat iuris auctoritas et reliqua.

1432/16B/3. CJ 2.55.2 (Clementi pp. 25 Dec 283) Si contra compromissum adversarius tuus apud electum arbitrum praesentiam sui facere detrectavit, placitae poenae videtur obnoxius.

284 CARINO II ET NUMERIANO AA CONSS

1433/16B/4. CJ 8.55.3 (Ianuario et Felici pp. 12 Jan 284) Possessionem, quam in vos emancipatos per donationem mater contulit, ex paenitentia sola alienare non potuit.

1434/16B/5. CJ 8.53.5 (Falconillae pp. 27 Jan 284 Rome) Si donatio per epistulam facta non paret, verba tamen testamenti, quibus liberalitas testatricis confirmata est, fideicommissum continere non ambigitur.

1435/16B/6. CJ 3.28.17 (Florae pp. 12 Feb 284) Cum filium tuum te praeterita sororem heredem instituisse proponas, inofficiosi querellam apud praesidem provinciae persequi potes.

Carinus et Numerianus AA (or Carus A et Carinus et Numerianus CC) without consular date: assigned to no. 16B

1436/16B/7. CJ 6.49.3 (Car Car et Num AAA Zotico) Si per fideicommissum hereditas rei publicae relicta est, ex Trebelliano senatus consulto, quod ab intestato quoque locum habet, quartae partis et fructus eius vobis restitutio competit.

1437/16B/8. CJ 10.48.1 (Car Car et Num AAA Demetrio) Etiam ii, qui nostra procurasse monstrantur, muneribus civilibus quae dignitati eorum congruunt fungi debent.

End of secretary no.16B

1438. CJ 3.7.1 (Camerio d. 15 Oct 284) Invitus agere vel accusare nemo cogitur.

Secretary no.17: 24 Nov 284 (CJ 4.20.4) to 15 Nov 287 (CJ 8.46.6)

IMP CARINUS AUG

1439/17/1. CJ 4.20.4 (Aurelio pp. 24 Nov 284) Solam (unius hominis insert B et BZ k.p.) testationem prolatam nec aliis legitimis adminiculis causa approbata (dett. cum Graecis causam approbatam PCR) nullius esse momenti certum est.

285 DIOCLETIANO A II ET ARISTOBULO CONSS

1440/17/2. CJ 6.34.2 (Nicagorae pp. 1 Jan 285) Eos, qui, ne testamentum ordinetur, impedimento fuisse monstrantur, velut indignas personas a successionis compendio removeri celeberrimi iuris est.

1441/17/2. CJ 7.64.7 (same) Venales sententias, quae in mercedem a corruptis iudicibus proferuntur, et citra interpositae provocationis auxilium iam pridem a divis principibus infirmas esse decretum est.

IMP DIOCLETIANUS AUG

1442/17/3. CJ 2.53.3 (Proculo decurioni d. 5 Aug 285) In contractibus, qui bonae fidei sunt, etiam maioribus officio iudicis causa cognita publica iura subveniunt.

1443/17/4. CJ 9.22.10 (Legitimo pp. 21 Sept 285) Cum suppositi partus crimen patrui tui uxori moveas, apud rectorem provinciae instituta accusatione id proba.

IMP DIOCLETIANUS AUG ET MAXIMIANUS CAES

1444/17/5. CJ 4.44.2 (Aurelio Lupo pp. 28 Oct 285) Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies (recipias edd.). minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit (v.p.s.s. A fuerit pretium solutum PaRa fuerit veri pretii solutum PbC).

1445/17/6. FV 297 (Clodiae Iuliae Ptolemaidi pp. 2 Nov 285) Cum matrem tuam donationis instrumenta in neptem suam fecisse nec ea tradidisse dicas, in dubium non venit liberalitatem, quae non adsignatis instrumentis minime coepta est, invalidam esse. Igitur ut quaestio, quae inter vos orta est, cognita causa comprimatur, a viva matre tua neque instrumenta neque possessionem traditam esse ostende.

1446/17/7. CJ 2.29.1 (Theodotae s./pp. 3 Nov 285) Si quae res ante nuptias congruenti moderatione a minore annis marito sponsaliorum tempore, etiam curatore praesente, tibi (R omit C) donatae sunt, obtentu aetatis non revocabuntur.

1447/17/7. CJ 5.71.8 (same) Praedia rustica, quae contra senatus consultum donata esse ante nuptias sponsaliorum nomine precum tuarum confessio ostendit, cum proprietas ad te propter iuris interdictum transire non potuerit, in domino mariti permansisse palam est.

1448/17/8. CJ 6.23.6 (Terentiae pp. 3 Nov 285) Verba testamenti, quibus mater vestra decedens nihil se cuiquam donasse significavit, si res se aliter habet, fidem veri non perfringunt.

1449/17/9. CJ 4.48.5 = FV 23 (Aurelio Leontio pp. 3 Nov 285 Atubinum) Cum speciem venditam per violentiam ignis (qui nunc per poc . . . grassatus est add FV) absumptam dicas, si venditionem nulla condicio suspenderat, amissae rei periculum te non adstringit (CR constringit V? astringat P adstringet FV).

1450/17/10. CJ 5.4.10 (Paulinae before 5 Nov 285) Cum te non ex senatore patre procreatam ob matrimonium cum senatore contractum clarissimae feminae nomen adeptam dicas, claritas, quae beneficio mariti tibi parata est, si secundi ordinis virum postea sortita es redacta ad prioris dignitatis statum, deposita est.

1451/17/11. CJ 5.4.11 (Alexandro before 5 Nov 285) Si invita detinetur uxor tua a parentibus suis, interpellatus rector provinciae amicus noster exhibita muliere voluntatem eius secutus desiderio tuo medebitur.

1452/17/12. CJ 5.4.12 (Sabino d. 5 Nov 285) Ne filium quidem familias invitum ad ducendam uxorem cogi legum disciplina permittit. igitur, sicut desideras, observatis iuris praeceptis sociare coniugio tuo quam volueris non impediris, ita tamen, ut in contrahendis nuptiis patris tui consensus accedat.

1453/17/13. CJ 5.71.9 (Muciano pp. 5 Nov 285) Etsi is, quem praedium rusticum minoris distraxisse adfirmas, curator officio functus id fecit, venditio tamen contra divi Severi orationem facta praesidis sententia non immerito rescissa est. 1. Pignora sane, quae ob evictionis periculum idem curator ex rebus propriis tibi obligavit, non prohiberis persequi.

1454/17/14. CJ 2.53.4 (Prisciano d. 12 Nov 285) Res publica minorum iure uti solet ideoque auxilium restitutionis implorare potest.

1455/17/15. CJ 10.32.3 (Iulio pp. 13 Nov 285) Cum decurionatus honorem sponte susceperis, albo eximi, licet annosum te esse dicis, non potes.

1456/17/16. CJ 10.32.4 (Cassiano pp. 20 Nov 285) Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis filium effici nulla dubitatio est, pro atrocibus iniuriis eum, quem ad vicem naturalis pignoris tibi adscribebas, a praeside provinciae illicitis corporis cruciatibus adfici non oportuit hocque congruenti poena coercebitur.

1457/17/17. CJ 6.24.7 (Zizoni pp. 3 Dec 285). Nec apud peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem facere poterat. cum igitur, quod patrem tuum voluisse facere dicis, irritum sit, portionem hereditatis, quam is adversus quam supplicas velut adoptatus frater heres institutus tenet, restitui tibi curae habebit praeses provinciae.

1458/17/18. Collatio 3.4.1 (Aurelio Sacrato militi pp. 5 Dec 285) Cum servum tuum vi aegritudinis graviter oppressum fati munus implesse proponas, propter immoderatam castigationem calumniae accusationem emergere innocentiae ratio, cuius fiduciam geris, non permittit.

1459/17/19. CJ 5.5.2 (Sebastianae pp. 11 Dec 285) Neminem, qui sub dicione (dett. cum BZ k.p. condicione APC) sit Romani nominis, binas uxores habere posse vulgo patet, cum et in edicto praetoris huiusmodi viri infamia notati sint. quam rem competens iudex inultam esse non patietur.

1460. FV 24 (Claudia . . . 285) emptori indemnita . . . . possessionem venditam esse cog . . . ex qualitate rei perdoctus . . .

286 MAXIMO II ET AQUILINO CONSS

1461/17/20. CJ 4.21.6 (Luscidi d. 20 Jan 286 Nicomedia) Statum tuum natali professione perdita mutilatum non esse certi iuris est.

1462/17/21. CJ 4.13.2 (Neoterio et Eutolmio d. 25 Jan 286) Ne contra iuris auctoritatem ab eo, qui patrem vestrum, a quo emancipatos vos dicitis, ad munus civile devocaverat, inquietemini, praeses provinciae providebit.

1463/17/22. CJ 9.43.2 (Paulino pp. 8 Feb 286) Cum eo tempore, quo indulgentia nostra crimina extinxit, accusatio a te instituta non fuerit, publicae abolitionis praescriptio cessat.

1464/17/23. CJ 2.3.16 (Diaphanto pp. 10 Feb 286) Cum proponas filios testamento scriptos heredes rogatos esse, ut qui primus rebus humanis eximeretur, alteri portionem hereditatis restitueret, quoniam precariam substitutionem fratrum consensu remissam adseris, fideicommissi persecutio cessat.

1465*. FV 282 (Calpurniae Aristaenetae/Aristianae/Arestiano d./pp. 10/8/13 Feb 286 Milan/Nicomedia) Quoniam non contenta rescripto, quod ad primas preces acceperas, iterato supplicare voluisti, ex iure rescriptum reportabis. Communes res in solidum donari nequeunt, sed portiones eorum qui donant ad eos qui dono accipiunt transitum faciunt.

1466*. CJ 8.53.6 = FV 282 (same) Nec ambigi oportet donationes etiam inter absentes, maxime (m. omit FV) si ex voluntate donantium possessionem ii quibus donatum est nanciscantur, validas esse.

1467*. FV 282 = CJ 3.29.4 (same) Restat ut (omit CJ) si filius tuus immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, iuxta legum placita (i.l.p. omit CJ) praesidis provinciae auxilio utaris (uteris CJ), qui discussa fide veri, si in integri (integrum CJ) restitutionem ex filii persona competere tibi ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis his quae perperam gesta sunt tibi subveniet. ideoque non est tibi necessarium adversus immodicas donationes auxilium ad instar inofficiosi testamenti (ideoque . . . testamenti omit FV).

1468/17/24. CJ 8.25.6 (Argio pp. 11 Feb 286) Si eo tempore, quo praedium distrahebatur, programmate admoniti creditores, cum praesentes essent, ius suum exsecuti non sunt, possunt videri obligationem pignoris amisisse (apoluein vertunt B quasi esset remisisse, nisi scribendum est apollunai)

1469/17/25. CJ 3.28.18 (Faustinae pp. 14 Feb /s. 1 May 286 Nicaea?/ Nicomedia) Cum te pietatis religionem non violasse, sed mariti coniugium quod fueras sortita distrahere noluisse ac propterea offensum atque iratum patrem ad exheredationis notam prolapsum esse dicas, inofficiosi testamenti querellam inferre non vetabaris.

1470/17/26. CJ 7.35.2 (Aurelio archiatro pp. 18 Feb 286 Nicomedia) Cum per absentiam tuam eos, de quibus quereris, in res iuris tui inruisse adseveres teque ob medendi curam comitatu nostro discedere non posse palam sit, praefectus praetorio nostro accitis (ACa accersitis PCbR) his quos causa contingit inter vos cognoscet. 1. Non necessario autem petis ex longi temporis diurnitate praescriptionem tibi non opponi, quando iustae absentiae ratio et necessitatis publicae obsequium ab huiusmodi praeiudicio te defendat.

1471/17/27. CJ 3.29.5 (Cottabeo d. 28 Feb 286) Si totas facultates tuas per donationes vacuefecisti, quas in emancipatos filios contulisti, id, quod ad submovendas inofficiosi testamenti querellas non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractum, ut filii vel nepotes, qui postea ex quocumque legitimo matrimonio nati sunt, debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur (C revertitur PR).

1472/17/28. FV 275 (Sa . . . iodul . . . pp. 3 March 286) Perfectam donationem mutata voluntate donatoris, etsi parum gratus existet, cui dono res data est, minime rescindi posse saepe rescriptum est.

1473/17/29. CJ 6.14.1 (Sarpedoni pp. 4 March 286) Si avus tuus relictis tribus emancipatis filiis decessit hique bonorum possessionem unde liberi acceperunt, pro (V pro rata CR) portione heredes eos extitisse palam est.

1474/17/30. CJ 8.47.2 (Timotheo pp. 11 March 286) Impuberem, quem ad vicem naturalis subolis adrogare desideras, si hi, qui sanguinis necessitudine iunguntur, id ei expedire apud praesidem provinciae confirmaverint, filium habebis, ita ut bonorum tuorum quarta pars tam (t.q.p.t CR tuorum tam *** V quanta pars S) in postremo iudicio tuo, quam si a te emancipatus fuerit, ei praebeatur et super patrimonio eius idoneis fideiussoribus datis servo publico caveatur, ne sub copulandae adoptionis obtentu in facultates eius, quae ei diligente provisione servandae sunt, inruas. 1. Adrogatio etenim ex indulgentia principali facta proinde valet apud praetorem vel praesidem intimata, ac si per populum iure antiquo facta esset.

1475/17/31. CJ 8.54.2 = FV 283 (Aurelio Zenoni/Zenoni pp. 11 March 286) Si praediorum (CRa cum B rerum tuarum Rb p. stipendiariorum FV) proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposita est conservanda (donatio . . . cosservanda omit FV donatio inrita est, cum ad tempus--ad te cod.--proprietas transferri nequiverit FV). Si vero usum fructum in eum, contra quem supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienare non potuisti (Si . . . potuisti omit CJ).

1476/17/32. CJ 4.33.2 (Scribonio Honorato pp. 12 March 286) Traiectitiam pecuniam, quae periculo creditoris datur, tamdiu liberam esse ab observatione communium usurarum, quamdiu navis ad portum appulerit, manifestum est.

1477/17/33. CJ 4.33.3 (Aureliae Cosmianae pp. 14 March 286) Cum dicas pecuniam te ea lege dedisse, ut in sacra urbe tibi restitueretur, nec incertum periculum, quod ex navigatione maris metui solet, ad te pertinuisse profitearis, non dubium est pecuniae creditae ultra licitum te usuras exigere non posse.

1478/17/34. FV 281 (Aurelio Seve . . . dro pp. 22 March 286 Byzantium) Pater in filium, quem in potestate habet, conferens ipso iure donationem non facit, sed ex praeceptis statutorum recepta humanitate placuit, si in eodem iudicio perseverans in fatum concesserit, liberalitatem eius salva lege Falcidia probari. Proinde si pater, qui per epistulam res tibi dono dedit, non revocata liberalitate nec mutata voluntate fatalem diem intestato obiit, inlibata donatio permanet, si tamen legis Falcidiae ratio comminui eam nec exegerit; quod si locum habet, eatenus ex donatione fratres tui deducent, quatenus id fieri indemnitas et iuris ratio et (et omit) in optinendis portionibus, quas eos habere necesse est, exigunt. Iuxta hanc iuris formam praeses provinciae ad vicem familiae erciscundae officium sententiae suae legibus temperabit.

IMPP DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AUGG

1479/17/35. CJ 2.26.4 (Urbano d. 16 Apr 286) Cum et minores vos esse adfirmetis et indefensos, nullum vobis praeiudicium fieri praeses provinciae pro sua gravitate curabit. nam si iusta defensione tutorum vel curatorum vobis adsistente aliquid statutum est, intellegitis in integrum restitutionis auxilium vobis esse necessarium: eodem obtinente etiam, si per procuratorem vestrum legitime ordinatum lis agitata est.

1480/17/36. CJ 4.58.3 (Aurelio Muciano pp. 17 Apr/20 Apr 286 ) Si apud priorem dominum fugisse mancipium non doceatur, fuga post venditionem interveniens ad damnum emptoris pertinet. 1. Sin autem venditor non vitiosum etiam in posterum fieri servum temere promiserit, quamvis hoc impossibile esse videtur, secundum fidem tamen antecedentis vel in continenti secuti pacti experiri posse non ambigitur: posteriores enim casus non venditoris, sed emptoris periculum spectant. 2. Verum cum servum quem comparaveras ad eum qui distraxerat redisse contendis, iudex competens perspectis (prospectis libri) omnibus pro repertae rei qualitate proferre curabit sententiam.

1481/17/37. CG Visi 3.6.4 (Aureliae Philoxenae pp. 19 Apr 286) Quotiens eadem res a domino diversis temporibus pluribus venum datur, eum potiorem esse, cui possessio primum tradita est.

1482/17/38. CJ 6.37.13 (Severae pp. 17 Apr 286) Proprias tuas res legari vel fideicommitti tibi non potuisse manifestum est.

1483/17/39. CJ 5.12.10 (Ingenuo pp. 20 Apr 286) Cum dotem te aestimatam accepisse profitearis, apparet iure communi per pactum quod doti insertum est formato contractu ex empto actionem esse. quis enim dubitet aestimationem a te mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores fiant vel augmenta lucro tuo recipiantur?

1484/17/40. CJ 6.42.17 (Fortunato pp. 20 Apr 286) Si creditoris voluntas iure subnixa liberari te debito volentis doceri potest, et antequam sollemniter tibi liberatio a successore praestetur, exceptionem tibi ex voluntate descendentem competere manifestum est.

1485/17/41. CJ 3.29.6 (Demetrianae pp. 26 Apr/1 May 286) Cum donationibus in fratrem tuum collatis facultates patris tui exhaustas esse eundemque patrem vestrum ea quae superfuerant codicillis inter vos divisisse proponas, si voluntatem eius non agnovisti nec beneficio aetatis adversus haec iuvari poteris nec tantum dos a patre data et fideicommissum continent, quantum ad submovendam querellam sufficiat, de enormitate donationum ad exemplum inofficiosi testamenti praeses provinciae iurisdictionis suae partes exhibebit.

1486/17/42. CJ 4.20.5 (Candido pp. 27 Apr 286) Eos testes ad veritatem iuvandam adhiberi oportet, qui omni gratiae et potentatui fidem religioni iudiciariae debitam possint praeponere.

1487/17/43. CJ 7.10.5 (Marcellinae pp. 27 Apr 286) Si tradita sunt ex donatione mancipia, ius manumittendi donatrix non habuit.

1488/17/44. CJ 2.24.3 (Nicomedi d. 4 May 286) Etiam in his, quae minorum tutores vel curatores male gessisse probari possunt, licet personali actione a tutore vel curatore suum consequi possint, in integrum restitutionis auxilium eisdem minoribus dari iam pridem placuit.

1489/17/45. CJ 3.34.7 (Iuliano pp. 4 May 286) Si manifeste doceri possit ius aquae ex vetere more atque observatione per certa loca profluentis utilitatem certis fundis inrigandi causa exhibere, procurator noster, ne quid contra veterem formam atque sollemnem morem innovetur, providebit.

1490/17/46. CJ 4.38.2 (Aurelio Avito d. 8 May 286) Emptionem et venditionem consensum desiderare nec furiosi ullum esse consensum manifestum est. intermissionis autem tempore furiosos maiores viginti quinque annis venditiones (P venditionem CR) et alios quoslibet contractus posse facere non ambigitur.

1491/17/47. FV 280 = CJ 3.29.7 (Aurelio Ammiano/Anniano d./pp. 11 May 286/3 March 287 Nicomedia) In dubium non venit adversus enormes donationes, quae tantummodo in quosdam liberos, vacuefactis facultatibus reliquorum pernicie, conferuntur, iamdudum divorum principum statutis esse provisum (In . . . provisum omit CJ). Si igitur (omit igitur CJ) mater tua ita patrimonium suum profunda liberalitate in fratrem tuum evisceratis opibus suis exhausit, ut quartae partis dimidium, quam (quod CJ) ad excludendam inofficiosi (add testamenti CJ) querellam adversus testamentum sufficere constat (adversus te sufficeret CJ), his donatis datisque haud relictam tibi habeas (in his donationibus quas tibi largita est non habeas CJ), praeses provinciae (p.p. omit CJ) quod immoderate gestum est revocabit (revocabitur CJ). Sane aeris alieni solutionem, si ab intestato cum fratre tuo matri heres exstisisti, renovare non potest (Sane . . . potest omit CJ).

1492/17/48. CJ 6.6.7 (Metrodoro pp. 11 May 286) Neque libertis novercae inferendae iniuriae privignis eius libera facultas esse debet: paternos etiam libertos, sicuti dicis, iniuriosos tibi fuisse ferendum non est. 1. Praeses igitur provinciae vindictam tibi personarum condicioni congruentem impertiri non dubitabit.

1493/17/49. CJ 8.42.9 (Cassio pp. 11 May 286) Obsignatione totius debitae pecuniae sollemniter facta liberationem contingere manifestum est. sed ita demum oblatio debiti liberationem parit, si eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrata.

1494/17/50. CG Visi 3.7.2 (Aelio Ingenuo pp. 12 May 286) Si nomine quidem uxoris tuae emptionem confecisti, verum pecuniam de proprio numerasti et ipse inductus es in possessionem ac negotium tibi gestum est idque evidenter probabitur, praeses provinciae vim tibi super iuris tui rebus inferri prohibebit.

1495/17/51. CJ 3.42.7 (Vitaliano pp. 17 May 286) Exhibitionis necessitate tenetur, qui facultatem habens culpam vel dolum in explendo praecepto committit, ita ut, qui rem deteriorem exhibuit, aequitas exhibitionis proficiat, ut, quamvis ad exhibendum agi non potest, in factum tamen actio contra eum detur.

1496/17/52. CJ 4.21.7 (Zinimae d. 18 May/20 June 286) Si sollemnibus stipendiis honeste sacramento solutus es, licet super huiusmodi re instrumenta, ut dicis, facta perdita sunt, tamen, si aliis evidentibus probationibus veritas ostendi potest, veteranorum privilegia etiam te usurpare posse dubium non est.

1497/17/53. CJ 8.18.4 (Carpophoro pp. 18 May 286) Si prior res publica contraxit fundusque ei est obligatus, tibi secundo creditori offerendi (C offerenti R) pecuniam potestas est, ut succedas etiam in ius rei publicae.

1498/17/54. CJ 8.15.5 (Eutycho pp. 20 May 286) Cum res, quae necdum in bonis debitoris est, pignori data ab eo postea in bonis eius esse incipiat, ordinariam quidem actionem super pignore non competere manifestum est, sed tamen aequitatem facere, ut facile utilis persecutio exemplo pignoraticiae daretur.

1499/17/55. CJ 4.10.3 (Rusticiano pp. 30 May/31 Dec 286 Tiberias) Ob causas proprii debiti locatoris conveniri colonos pensionibus ex (et B) placito satisfacientes perquam iniuriosum est.

1500/17/56. CJ 8.47.3 (Marciano pp. 16 June 286) Cum eum, quem adrogare vis, libertum tuum esse profitearis nec ullam idoneam causam precibus indideris, id est quod non liberos habes, intellegis iuris auctoritatem desiderio tuo refragari.

1501/17/57. CJ 5.16.13 (Rufinae pp. 20 June 286) Si quidem ante donationem possessionis in te iure, ut dicis, a marito collatam (M collatae C) praedium ab eodem creditori obligatum fuit, alienationem eius salvo iure debiti, si tamen iuris ratio actionem eius non excludit, factam esse dubium non est. 1. Quod si donatione iure celebrata eo, quod vel ante nuptias facta est vel in isdem casibus, in quibus etiam constante matrimonio donatio procedere potest, obligatio insecuta est, factum mariti, quem diem suum obisse memorasti, iuri tuo officere non posse certum est.

1502*. FV 271 (Boncio Secundo pp. 21 June 286 Mainz) Praeses provinciae amicus noster notionem suam impertiet, non ignorans pro sua auctoritate atque experientia, si docebitur immoderatis donationibus non retenta quarta ad excludendam inofficiosi querellam nepotis ex filio nati patrimonium suum avum exhausisse, plerisque constitutionibus huiusmodi commentis ad exemplum inofficiosi querellae esse occursum.

1503/17/58. CJ 2.3.17 (Deximacho pp. 23 June 286) Pactum, quod bona fide interpositum docebitur, et si scriptura non existente aliis probationibus rei gestae veritas comprobari potest, praeses provinciae secundum ius custodiri efficiet.

1504/17/59. Cons 2.7 (Aproniae Mammae pp. 26 June 286) Si divisio inter te et sororem tuam non bona fide facta est, etiam citra principalis restitutionis auxilium, quod etiam maioribus tribui solet, ad aequitatis temperamentum reformari potest et cet.

1505/17/60. CJ 4.1.3 (Severae pp. 23 Aug 286) In bonae fidei contractibus nec non etiam in aliis (BZ k.p. ceteris add libri) causis inopia probationum per iudicem iureiurando causa cognita res decidi potest (potest R cum B et BZ k.p. oportet PC).

1506/17/61. FV 277 (Aureli . . . pp. 29 Aug 286) Si quam impugnat frater pater tuus in te contulit donationem et decedens supremo iudicio non revocavit, scilicet manente potestate, praeses provinciae iuxta divorum principum constitutiones super hac re factas vim prohibebit, de ceteris inter vos disceptaturus.

1507/17/62. CJ 6.37.14 (Tatiano pp. 31 Aug 286) Monumenta quidem legari non posse manifestum est, ius autem mortuum inferendi legare nemo prohibetur.

1508/17/63. CJ 7.16.8 (Veneriae pp. Aug/Sept 286) Cum adfirmes placuisse quondam domino tuo, ut pro te et filia tua dato nummo certae quantitatis vos manumitteret, et te tantummodo liberavit, aditus rector provinciae hortabitur eum salva reverentia, quam patrono (patronis BZ k.p.) liberti solent exhibere, placito suo stare.

1509/17/64. FV 284 (Alexandriae pp. 15 Oct 286 Heraclea Thracum) Ea quidem, quae iure donationis a socru tua in te conlata sunt, manere inconcussa rector provinciae efficiet. De matrimonio vero retinendo tui arbitri est, an velis et filiis communibus intervenientibus in eodem proposito perseverare.

1510/17/65. FV 278 (Aurelio Zoilo pp. 25 Oct 286) Cum adfirmes patrem tuum donationes perfectas in te contulisse et supremis iudiciis eas non revocasse, poteris iure constituto, praesertim cum honori primipilari sis adstrictus, securo animo ea quae donata sunt possidere.

1511/17/66. CJ 9.41.7 (Urbanae pp. 1 Nov 286) Servos, qui proprii indubitate iuris tui probabuntur, ad interrogationem nec offerente te produci sineremus: tantum abest, ut et invita te contra dominam vocem rumpere cogantur.

1512/17/67. CJ 7.33.2 (pp. 27 Nov 286) Longi temporis praescriptio his, qui bona fide coeptam possessionem continuatam nec interruptam inquietudine litis tenuerunt, solet patrocinari.

1513/17/68. FV 279 (Benignae Superlatae pp. 28 Nov 286) In filiam post emancipationem donationem a patre conlatam postea auferri ab ea non potuisse dubitari non oportet. Si igitur nihil aliud tibi de iure adversatur, praeses provinciae, ne qua tibi legitime possidenti fiat iniuria, intercessu auctoritatis suae providebit.

1514/17/69. CJ 8.39 beginning = CG (Paulinae/Iulio pp. 3 Dec 286) Si duo pluresve rei cuiusdam traditionem communiter in solidum acceperint (t. communem i.s.a alii traditione conventionem i.s. inierint Hal.), cuicumque eorum, quamdiu res in eadem causa permanserit, si casus obtulerit (abstulerit eam alii), actio in solidum (unicuique insert alii) competit.

1515/17/70. CJ 6.1.1 (Aemiliae pp. 9 Dec 286) Servum fugitivum sui furtum facere et ideo non habere locum nec usucapionem nec longi temporis praescriptionem manifestum est, ne fuga servorum dominis suis ex quacumque causa fiat damnosa.

1516/17/71. CJ 6.9.3 (Crescentino s./pp. 28 Dec 286) Infantis nomine agnitam bonorum possessionem et antequam loqueretur diem functi recte competere nulla dubitatio est.

1517/17/72. CJ 10.32.5 (Alexandro pp. 6 id . . . 286) Filios in potestate patris positos ad munera seu honores non posse devocari falso tibi persuasum est. sane si ad nominationem filii consensum non accommodaveris, ob administrationem ipsius minime conveniri poteris.

1518/17/72. CJ 10.62.4 (same) Sine periculo tuo magistratus filium tuum curatorem constituit nec appellandi tibi necessitas incumbebat. 1. Sane nominator, qui filium in potestate positum non consentiente patre ad munus devocavit, si tamen ex voluntate tua antea filius decurio factus non erat, detrimento muneris obligabitur.

1519/17/73. FV 285 (Aurelio Abanti 286) Si filiae tuae possessiones, de quibus agitur, neque mancipasti neque tradidisti, frustra vereris, ne ex una professione vel ut suas esse vindicet . . . praesertim cum fundos tributorios esse dicas . . . etiam ab iniuria tempera . . .

287 DIOCLETIANO III ET MAXIMIANO II CONSS

1520/17/74. CJ 2.3.18 (Iulio et Aemilio pp. 7 Jan 287) Si creditores vestros ex parte debiti admisisse quemquam vestrum pro sua persona persolventem probaveritis, aditus rector provinciae pro sua gravitate, ne alter pro altero exigatur, providebit.

1521/17/75. CJ 6.6.8 (Hermiae pp. 21 Jan 287) Nec patronae tuae obsequiis refragari te fas est.

1522/17/76. CJ 3.44.10 (Aquilinae pp. 6 Feb/6 Dec 287/290) Si necdum perpetuae sepulturae corpus traditum est, translationem eius facere non prohiberis.

1523/17/77. CJ 4.21.8 (Alexandrae d. 15 Feb 287) Si constiterit proprietatem possessionis de qua agitur apud vos esse, providebit iudex ex persona fructuarii nullum praeiudicium dominio comparari propter amissionem instrumentorum.

1524/17/78. CG Visi 3.6 5 (Aureliae Mammae pp. 22 Feb 287) Si neque mandato tuo neque ratum habente te maritus tuus possessionem iuris tui alienavit, non prohiberis rem tuam vindicare intercedente rectore provinciae.

1525/17/79. CJ 8.39.1 (Diogeni pp. 25 Feb 287) Creditor prohiberi non potest exigere debitum, cum sint duo rei promittendi eiusdem pecuniae, a quo velit. 1. Et ideo, si probaveris te conventum in solidum exsolvisse, rector provinciae iuvare te adversus eum, cum quo communiter mutuam pecuniam accepisti, non cunctabitur.

1526/17/80. CJ 8.46.5 (Donatio pp. 1 March 287) Filia tua non solum reverentiam, sed et subsidium vitae ut exhibeat tibi, rectoris provinciae auctoritate compelletur.

1527/17/81. CJ 5.37.15 (Licinio pp. 6 March 287) Si non subscripsisti quasi fideiussor, frustra vereris, ne ex ea intercessione, qua signasti ut curator, olim liberatus, ut adfirmas, sententia praesidis, ex officio curatoris conveniri possis.

1528/17/82. CJ 9.20.6 (Marcianae pp. 13 March 287) In fuga servum constitutum neque vendere neque donare licet. unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis certam poenam fisco inferendam statuit, exceptis coheredibus et sociis, quibus in divisione communium rerum licitationem de fugitivo servo invicem facere permissum est. ita vero liceat fugitivum vendere, ut tunc venditio valeat, quando ab emptore requisitus fuerit deprehensus (LR quaesitus fuerit et deprehensus C heurethê ê katalêphthê BZ k.p.)

1529/17/83. CJ 4.12.1 (Asclepiodotae d. 12 Apr 287) Frustra disputas de contractibus cum marito habitis, utrumne iure steterint an minime, cum tibi sufficiat, si proprio nomine nullum contractum habuisti, quominus pro marito tuo conveniri possis, quod nec, si sponte pro eo intercessisses, quicquam a te propter senatus consultum exigi iure potuisset.

1530/17/84. CJ 2.23.2 (Curioni s. 26 Apr 287) Si ea, quae tibi vendidit possessiones, interposito decreto praesidis aetatis tantummodo auxilio adiuvatur, non est dubium fideiussorem ex persona sua obnoxium esse contractui. verum si dolo malo apparuerit contractum interpositum esse, manifesti iuris (dett. cum B k.p. manifestum PCR) est utrique personae tam venditricis quam fideiussoris consulendum esse.

1531/17/85. CJ 8.27.9 (Cyrillo pp. 20 May 287) Quae specialiter vobis obligata sunt, debitoribus detractantibus solutionem bona fide debetis et sollemniter vendere: ita enim parebit, an ex pretio pignoris debito satisfieri potest. quod si quid deerit, non prohibemini etiam cetera bona iure conventionis consequi.

1532/17/86. CJ 9.22.11 (Isidoro pp. 22 June 287) Si lis pecuniaria apud pedaneos iudices remissa est, etiam de fide instrumenti civiliter apud eos iuxta responsum viri prudentissimi Pauli requiretur.

1533/17/87. CJ 8.50.3 (Varo pp. 28 Aug 287) Cum cognatos tuos nondum postliminio regressos adfirmes, sed adhuc in rebus esse humanis, et bona eorum fraudibus diversae partis dissipari, interpellatus rector provinciae providebit eum sub observatione constituere, qui stipulante servo publico satis idonee dederit.

1534*. CG Visi 10.13.1 (Aeliae Matronae pp. 1 Sept 287) Sententiam adversus absentes et indefensos ac maxime minores latam nullas vires obtinere notissimi iuris est.

1535/17/88. CJ 4.12.2 (Terentiae d. 3 Sept 287) Ob maritorum culpam uxores inquietari leges vetant. proinde rationalis noster, si (noster si CRc nisi P si Rb omit Ra) res quae a fisco occupatae sunt dominii tui esse probaveris, ius publicum sequetur.

1536/17/89. CJ 8.25.7 (Paulo pp. 9 Sept 287) Creditricem patrui tui sub obligatione fundi, qui per chirographum nexus pignori fuerat, iubentem eandem cautionem reddi pignoris etiam ius remisisse videri manifestum est.

1537/17/90. CJ 4.50.5 (Vero/Vocato/evocato d. 12 Sept 287/290) Cum propria pecunia te comparante possessionem (t.c.p. edd. c.p. Pa comparate possessioni Pb te comparante possessioni C te comparante possessiones Rt te comparate possessiones Rb te comparate possessioni Rv) quondam uxoris tuae nomen tantummodo accommodasse dicas eandemque occasione custodiae suae commissorum instrumentorum contra bonam fidem proprietatem eiusdem fundi usurpasse, rector provinciae, pro sua exercitatione cognitum habens donationem a non domina uxore tua in filiam suam collatam nullum praeiudicium dominio tuo attulisse, docenti tibi veritatem precibus tuis adsistere restituere eandam possessionem habita etiam fructuum taxatione curabit.

1538/17/91. CJ 2.2.3 (Roxanae pp. 6 Nov 287) Qui in potestate patris agunt, adversus eos (PtCR eum Pv anacolouthon verbis resectis Momm.) experiri non possunt. si igitur emancipata es, venia edicti petita hoc facere non prohiberis. quod et in matris persona observandum est.

1539/17/92. CJ 8.46.6 (Hermogeni pp. 15 Nov 287/288) Abdicatio, quae Graeco more ad alienandos liberos usurpabatur et apoceryxis dicebatur, Romanis legibus non comprobatur.

End of secretary no.17

1540. CJ 9.42.1 (Paternae pp. 17 Nov 287) Praeses provinciae si perspexerit abolitionem ad omnia crimina quae mota sunt pertinentem a se impetratam, ne semel finita instaurentur, intercessione auctoritatis suae prospiciet. supplicatione vero porrecta nutui principali praefata abolitione sopitum crimen ab eadem persona renovari potest.

1541. CJ 2.42.2 (Vitalio d. 30 Nov 287) Si is, qui nunc minorem se adseverat, fallaci maioris aetatis mendacio te decepit, iuxta statuta iuris, cum errantibus, non etiam fallentibus minoribus publica iura subvenerunt (subveniunt Mb cum B), in integrum restitui non debet.

1542. Letter. CJ 9.9.19 (ad Pompeianum s.d. 5 Dec 287) Quamvis indubitati iuris sit, quotiens adulterii crimen intenditur, praesentiam accusatoris procedere oportere, tamen quoniam ex litteris tuis cognovimus Materiam praepositi Viatoris uxorem habitis quaestionibus cum Iuliano quondam adulterium commisisse detectam sub ipsa prolatione sententiae Viatoris ipsius praesentiam postulasse, non putavimus confecto paene in iudicio facinore et iam agitata quaestione convicto praepositum ab excubiis limitis revocandum.

1543. Letter. CJ 9.20.7 (Maximo praef. urb. d. 8 Dec 287) Quoniam servos a plagiariis alienari ex urbe significas atque ita interdum ingenuos homines eorum scelere asportari solere perscribis (Hal. praescribis libri), horum (dett. te insert LCR) delictorum licentiae maiore severitate occurrendum esse decernimus. 1. Ac propterea si quem in huiusmodi facinore deprehenderis, capite eum plecti non dubitabis, ut poenae genere deterreri ceteri possint, quominus istiusmodi audacia vel servos vel liberos ab urbe abstrahere atque alienare audeant.

289 BASSO ET QUINTIANO CONSS

1544. Letter. CJ 7.56.3 (Honorato pp. 19 Aug 289/259) Iuris manifestissimi est et in accusationibus his, qui congressi iudicio non sunt, officere non posse, si quid forte praeiudicii videatur oblatum.

1545. CJ 9.2.9 (same) Qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine deferri non potest. 1. Si tamen ex eodem facto plurima crimina nascuntur et de uno crimine in accusationem fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri. 2. Iudex autem super utroque crimine audientiam accommodabit: nec enim licebit ei separatim de uno crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio super altero quoque crimine fiet.

Secretary no.18: 19 Nov 289 (CJ 4.19.8) to 28 May 290 (CJ 8.50.4)

1546/18/1. CJ 4.19.8 (Publicio et Optato pp. 19 Nov 289) Frustra veremini, ne ab eo qui lite pulsatur probatio exigatur.

290 DIOCLETIANO IV ET MAXIMIANO III AA CONSS

1547/18/2. CJ 10.3.4 (Marcellinae pp. 11 Jan 290 Sirmium) Si tempora, quae in fiscalibus hastis statuta sunt, patiuntur, cum etiam augmentum te facturam esse profitearis, adi rationalem nostrum, ut iuxta ius (i.i. Ob iustam KbOa incl. Ka) pretii uberioris oblationem admittat.

1548/18/3. CJ 2.55.3 (Petroniae pp. 11 Jan 290/293) Arbitrorum ex compromisso sententiae non obtemperans, si sordes vel evidens gratia eorum qui arbitrati sunt intercessit, adversus filiam tuam agentem ex stipulatu exceptione doli mali uti poteris. sed et (et Rb cum B omit CRa) ex doli clausula, quae compromissi stipulationi subici solet, filiam tuam convenire non vetaberis (R dubitaveris C).

1549/18/4. CJ 8.13.10 (Alexandro d. 15 Jan 290) Debitores praesentes prius denuntiationibus conveniendi sunt. igitur si conventi debito satis non fecerint, persequenti (PaR persequendi PbC persequenda V) tibi pignora seu hypothecas, quas instrumento specialiter comprehensas esse dicis, competentibus actionibus rector provinciae auctoritatis suae auxilium impertire non dubitabit.

1550/18/5. CJ 6.23.7 (Rufinae pp. 16 Jan 290) Errore scribentis testamentum iuris sollemnitas mutilari nequaquam potest, quando minus scriptum, plus nuncupatum videtur. et ideo recte testamento facto, quamquam desit `heres esto', consequens est existente herede legata sive fideicommissa iuxta voluntatem testatoris oportere dari.

1551/18/6. CJ 5.14.5 (Claudio pp. 5 Feb 290) Hereditas extraneis testamento datur. cum igitur adfirmes dotali instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris bona eius ad te pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt obligata, intellegis te nulla actione posse convenire heredes seu successores eius, ut tibi restituantur, quae nullo modo debentur.

1552/18/7. CJ 3.32.10 (Ianuario pp. 6 Feb 290) Cum super vernis mancipiis nulla instrumenta te habere adseveres, in iudicio, in quo negotium coeptum esse proponitur, id quod in precem contulisti postulare debuisti. iudex enim non ignorat servorum dominia etiam citra instrumentorum exhibitionem aliis probationibus vel ipsorum interrogatione posse ostendi.

1553. Letter. CJ 2.10.1 (ad Honoratum s. 14 Feb 290) Non dubitandum est iudici, si quid a litigatoribus vel ab his qui negotiis adsistunt minus fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciat legibus et iuri publico convenire.

1554/18/8. CJ 2.11.20 (Fortunato pp. 14 Feb 290) Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula inroganda est.

1554A/18/9 CJ 6.55.2 (Aviae s. 29 Feb 290 Hadrianopolis) Nepotes ex diversis filiis varii numeri avo succedentes ab intestato non virilibus portionibus, sed ex (ex PR omit C) stirpibus succedunt.

1555/18/10. FV 276 ( . . . iae pp. 6 March 290 Antioch) Si pater tuus nomine matris tuae de sua pecunia fundum comparavit donationis causa eique tradidit et decedens non revocavit id quod in eam contulisse videtur, intellegis frustra te velle experiri, cum oratione divi Severi huiusmodi donationes post obitum eorum, qui donaverunt, confirmentur.

1556/18/11. CJ 6.42.18 (Apolausto pp. 15 March 290) Cum necessitatem reddendae rationis defunctus remittendam tibi esse petierit, manifesti iuris est voluntatem defuncti immotam (i. Momm. immutam Ma immutatam CMb immutandam R) esse debere.

1557/18/12. CJ 4.65.17 (Hostilio Hectario pp. 18 March 290) Praeses provinciae ea quae ex locatione debentur exsolvi sine mora curabit, non ignarus ex locato et conducto actionem, cum sit bonae fidei, post moram usuras legitimas admittere.

1558/18/13. CJ 7.43.7 (Marino pp. 30 March 290) Ea, quae statuuntur adversus absentes non per contumaciam, scilicet denuntiationibus nequaquam ex more conventos, iudicatae rei firmitatem non obtinere certum est.

1559/18/14. CJ 2.4.13 (Proclae s. 2 Apr 290 Byzantium) Interpositas metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo continetur. nec tamen quilibet metus ad rescindenda ea, quae consensu terminata sunt, sufficit, sed talem probari oportet, qui salutis periculum vel corporis cruciatum contineat. 1. Ad vim tamen vel domum arguendum qualitas causae principalis non sufficit: unde si nihil tale probari potest, consensu quaestiones terminatas minime instaurari oportet. 2. Sed quoniam eum, cum quo te transegisse commemoras, ex ancilla tua natum servum (tuum insert C contra B k.p.)esse adseveras, si vera sunt, quae precibus complexa es, alia ratio pactum reformat: nec enim dubii iuris est dominos cum servis suis paciscentes ex placitis teneri atque obligari non posse.

1560/18/15. CJ 3.44.11 (Gaudentio pp. 6 Apr 290) Obnoxios criminum digno supplicio subiectos sepulturae tradi non vetamus.

1561/18/16. CJ 2.28.1 (Sabinae et aliis d. 20 Apr/22 Nov 290 Sirmium) Etiam adversus venditiones pignorum, quae a creditoribus fiunt, minoribus subveniri, si tamen magno detrimento adficiantur, iam pridem placuit. si igitur pignori captis praediis ac distractis enorme damnum ex huiusmodi venditione passos vos ostenderitis, praesertim cum hodieque vos minores esse adfirmetis, auxilium restitutionis vobis impertietur.

1562. Letter. CJ 9.41.9 (ad Charisium praesidem Syriae d. 10 May 290 Emesa) Super statu ingenuitatis per omnia interrogationum et quaestionum vestigia decurrendum est, ne alieni forte sordidae stirpis splendidis et (et R cum B seu L se C) ingenuis natalibus audeant subrogari, vel propria ac debita per compositam quaestionem quibus competit successio denegetur.

1563/18/17. CJ 6.24.8 (Hadriano pp. 23 May 290) Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse dubium non est.

1564/18/17. CJ 6.26.5 (same) Post aditam hereditatem directae substitutiones non impuberibus filiis factae expirare solent.

1565/18/18. CJ 5.30.1 (Firminae pp. 25 May 290) Ad avunculos nec masculorum tutelae ex lege duodecim tabularum deferuntur, cum solum patruis, si non excusaverint, id ius tributum sit.

1566/18/19. CJ 6.15.2 (Sozioni s. 26 May/25 June 290 Laodicea) Cum propiorem (C propriorem R) sobrinum (sobrino scr.), id est natum a consobrina, rebus humanis intestatum defunctum proponas, intellegis sine auxilio bonorum possessionis eius te successionem vindicare non posse.

1567/18/20. CJ 8.50.4 (Hermogeni pp. 28 May 290) Nec nos praeteriit hereditatem eius, quam incognitum erat ab hostibus interfecta (interfectam libri) an capta esset (c.e. Ca c. esse Cb captam esse R), a filio adire non potuisse--quando eorum bona, qui in hostium potestate rediguntur, eo demum tempore successionis iure adquiri possunt, cum captos apud hostes mortuos esse cognoscitur--nec super facultatibus eius, cuius incerta vita ac fortuna fuit, transigi vel iudicari potuit. 1. Unde posteaquam apud hostes materteram vestram fati munus implesse innotuit, tunc vobis licentia permittitur agnoscendae per bonorum possessionem successionis: non officientibus enim, quae perperam gesta sunt, si priorem gradum obtinetis, successionis compendium ad vos pertinet.

Diocletianus et Maximianus AA without consular date: assigned to no.17-18

1568/17-18/1. CJ 2.16.2 (Dio et Max AA Craugasio) Rebus, qua alius detinet, imprimere signa nemini licet, etiam si suas vel obligatas sibi eas esse aliquis adfirmet.

1569/17-18/2. CJ 4.58.4 (Dio et Max AA 1 March . . . ) Si praedium quis sub ea lege comparaverit, ut, si displicuerit, inemptum erit, id utpote sub condicione venditum resolvi et rehibitoriam adversus venditorem competere palam est. 1. Idem observatur et si pestibilis fundus, id est pestibulas vel herbas letiferas (C pestibulas vel herbam letiferam R pestiviles vel letiferas herbas V secundum Bluhme non recte Kr. ei thanatophorous botanas kektêtai B pestiviles herbas vel letiferas Russardus) habens, ignorante emptore distractus sit: nam in hoc etiam casu per eandem actionem eum quoque redhibendum esse.

1570/17-18/3. CJ 4.64.2 (Dio et Max AA Primitivae) Permutationem re ipsa utpote bonae fidei constitutam, sicut commemoras, vicem emptionis obtinere non incogniti iuris est.

1571/17-18/4. CJ 7.21.7 (Dio et Max AA Heliodoro) Si pater tuus veluti ingenuus vixit nec status controversiam, quasi fisci servus esset, apud praesidem provinciae, qui super huiusmodi quaestionibus iudicare solet, sed apud curatorem rei publicae non competentem iudicem passus est, postque mortem eius quinquennium fluxit, status tuus ex praescriptione, quae ex senatus consulto emanat, protectus est.

1572/17-18/5. CJ 9.47.13 (Dio et Max AA Ursiano) Servo ex sententia damnato si quoquo modo ex sententia proprietatis ius amputatum non sit, domino suo obsequi eum par est.

1573/17-18/6. CJ 9.51.9 (Dio et Max AA Restitutae et aliis) Si pater vester in insulam deportatus generali indulgentia restitutus est nec, ut liberos in potestatem (potestate libri) reciperet, specialiter impetravit, in dubium non venit hereditatis commodum per vos ei adquiri, quos sententia contra eum prolata patres familias effecit, nequaquam potuisse (e.n.p. Q effici non potuisset L efficit non potuisse CR).

1574/17-18/7. CJ 9.51.10 (Dio et Max AA Demetrio) Cum indulgentia nostra interveniente sis reversus ad lares tuos, frustra vereris, ne ex adnotatione praesidis quae iam abolita est calumniam patiaris.

1575/17-18/8. CJ 10.39.4 (Dio et Max AA Secundo) Origine propria neminem posse voluntate sua eximi manifestum est.

1576/17-18/9. CJ 10.42.7 (Dio et Max AA Alexandro) Etiam minores aetate patrimoniorum muneribus subiugari solent. unde intellegis te frustra plenam immunitatem desiderare, cum munera quae impensas exigunt subire te necesse sit.

1577/17-18/10. CJ 10.43.2 (Dio et Max AA Dionysio) Maioribus honoribus functos ad minores devocari non oportere rationis est.

1578/17-18/11. CJ 10.47.1 (Dio et Max AA Ursino) Exceptis qui liberalium studiorum antistites sunt et qui medendi cura funguntur, decreto decurionum immunitas nemini tribui potest.

1579/17-18/12. CJ 10.50.2 (Dio et Max AA Theodoro) Cum filios tuos patria potestate liberatos adhuc minores legitima aetate esse dicas, merito postulas, ut liberalibus studiis non avocentur. et ideo muneribus personalibus quae ad patrimonium non pertinent non adstringentur, si civium non est inopia.

1580/17-18/13. CJ 10.50.3 (Dio et Max AA Protelao/Protesilao) Manifesti iuris est maiores quinquaginta quinque annis invitos ad munera personalia vocari non posse. 1. Cum itaque septuagenario maiorem te esse profitearis, si nominatione facta appellationis auxilium interposuisti, tueri te notione praesidis provinciae potes iure concesso.

1581/17-18/14. CJ 10.55.2 (Dio et Max AA Caro veterano) Cum ob provectae aetatis senium sis dismissus, honestam missionem consecutum te esse ambigi non potest. 1. Habebis itaque a civilibus muneribus nec non etiam honoribus vacationem. non tamen ea privilegia, quae his competunt qui pleno stipendiorum numero funguntur, usurpare te ius permittit, quando non perfecto statuto militiae tempore nec omnibus stipendiis decursis sacramento solutum te esse etiam ipse confitearis.

1582/17-18/15. CJ 10.55.3 (Dio et Max AA Philopatori) Veteranis ita demum honorum et munerum personalium vacatio iure conceditur, si post vicesimum annum militiae, quam in legione vel vexillatione militaverunt, honestam vel causariam missionem consecuti esse ostendantur. 1. Unde cum te in cohorte militasse commemoras, intellegis supervacuo vacationem tibi velle flagitare.

1583/17-18/16. CJ 10.57.1 (Dio et Max AA Punico) Non alios a muneribus et honoribus vacationem habere, quam qui mancipatum suo nomine vectigal a fisco conducunt, certum est. quare eos, qui ab his quaedam exercenda accipiunt, nullis privilegiis esse munitos haud dubii iuris est.

1584/17-18/17. CJ 10.59.1 (Dio et Max AA Charitoni) Infames personae, licet nullis honoribus, qui integrae dignitatis hominibus deferri solent, uti possunt, curialium tamen vel civilium munerum vacationem non habent: sed et sollemnibus indictionibus ob tutelam publicam eos satisfacere necesse est.

1585/17-18/18. CJ 11.30.4 (Dio et Max AA Urbano) Si secundum legem civitatis res publica, cuius meministi, ruina collapsis aedificiis tuis distraxit aream, nihil contra huius legis tenorem rector provinciae fieri patietur.

1586/17-18/19. CJ 11.37.2 (Dio et Max AA Tiberio) Si, cum ingenuus esses, ad actum gerendum a re publica compelleris, auxilium praesidis et iuris praesidia prout usus exigebat implorare potuisti.

1587/17-18/20. FV 338 (Dio et Max AA./AA et CC Feb/March Nicomedia) A procuratoribus citra mandatum domini gesta nullius momenti sunt . . . .ideoque quae invito domino a procuratoribus distracta comparasti, nullo iure retines . . . Ex superfluo autem ea, quae procuratores ita . . . gesserunt nos infirmare desideras: nam principum rescripto . . . .qui non inclusus intra certi temporis terminos perpetua actione utitur, nequaquam indiget . . .

1588/17-18/21. Collatio 10.5.1 (Dio et Max AA/AA et CC Aurelio et Eustathio et Diosimo s. 19 Oct 294? Appiaria) Is, qui depositum suscepit, ultra dolum, si non aliud specialiter convenit, praestare nihil necesse habet. Cuius memor iuris rector provinciae partium adlegationibus auditis pro ereptorum qualitate suam ordinabit sententiam.

Secretary no.19: 15 June 290 (CJ 3.38.3: overlap ends 17 July 290, CJ 6.30.6) to 14 July 291 (CJ 1.51.1)

1589/19/1. Cons 2.6 = CJ 3.38.3 (Aureliae/Aureliae Severae pp. 15 June 290) An divisio, quam iam factam esse proponis, convelli debeat, rector provinciae praesente parte diversa diligenter examinabit: et si fraudibus eam non caruisse perspexerit, quando etiam maioribus (An . . . quando omit CJ. Maioribus etiam, per fraudem vel dolum vel CJ) in (in omit CJ) perperam (sine iudicio add CJ) factis divisionibus, soleat (solet CJ) subveniri, quia in bonae fidei iudiciis (quia . . . iudiciis omit Cons) et quod improbum atque (i.a. omit CJ) inaequaliter factum esse constiterit, in melius reformabit (reformabitur CJ).

1590/19/2. CJ 8.50.5 (Ursae pp. 16 June/17 May 290) Cum non redemptum ab hostibus filium tuum, sed sine ullo contractu traditum a barbaris a praefecto legionis dicas, postliminii ius locum habuit et ilico ingenuitati suae reddi eum praeses provinciae iubebit.

1591/19/3. CJ 6.50.12 (Iustino pp. 16 June 290) In donationibus inter virum et uxorem factis legem Falcidiam habere locum, quando fideicommissi partibus funguntur, nonnullis iuris placitis comprehensum est.

1592/19/4. CJ 7.20.1 (Theodorae pp. 18 June 290) Cum servum matris tuae et stupro violasse dominam suam et turpis coniunctionis maculam excogitandae ingenuitatis collusione et falsae capitivitatis velamento apud competentem iudicem obtegere voluisse proponas nec libertatem ei matrem tuam dedisse, sed in solam ingenuitatem eum nudae voluntatis mendacio producere enisam adseveres, servum esse palam est, quando etiam divi Pii rescriptum super captivitate emissum, quam non intercessisse significas, ingenuum fecisse non videatur nec adseveratio consensus tui ingenuitatis ius tribuere potuit.

1593/19/5. CJ 7.75.3 (Acyndino pp. 22 June 290) Si paterna hereditate abstinuisti nec quicquam in fraudem creditorum ex bonis eius in te donationis iure transscriptum est, a privatis creditoribus praeses provinciae conveniri te non patietur.

1594/19/6. CJ 8.44.16 (Alexandro et Diogeni pp. 22 June 290) Super empti agri quaestione disceptabit praeses provinciae et, si portionem diversae partis esse cognoverit, impensas, quas ad meliorandam rem vos (vos R vobis C) erogasse constiterit, habita fructuum ratione restitui vobis iubebit. nam super pretio evictae portionis non eum qui dominium evicerit, sed auctricem conveniri consequens est.

1595*. FV 20 ( . . . k. July 290? Viminacium) . . . per Iulium Menophilum spectabilem virum . . . auxilium non potest denegari . . . pecuniam creditoribus . . . habere non potuit in poss . . . et usurarum, quia in commun . . .

1596/19/7. CJ 4.1.4 (Maximae pp. 1 July 290) Si ad excludendam tutelae actionem pupillus iusiurandum tutori dedit, postea eandem litem exercere non prohibetur.

1597/19/8. CJ 4.27.1 (Marcello d. 1 July 290) Excepta possessionis causa per liberam personam, quae alterius iuri non est subdita, nihil adquiri posse indubii iuris est. Si igitur procurator non sibi, sed ei, cuius negotia administrabat, redintegratae rei vindicationem pactus est idque pactum etiam stipulatio insecuta est, nulla domino obligatio adquisita est. servis autem res traditae dominis adquiruntur.

1598/19/8. CJ 4.35.9 (same) Cum per procuratorem causam tuam laesam esse dicas, mandati actio adversus eum tibi competit.

1599/19/9. CJ 6.23.8 (Marcellino s. 1 July/d. 16 June 290) Casus maioris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, quae testes deterret, aliquid de iure laxatum est: non tamen prorsus reliqua etiam testamentorum sollemnitas perempta est. Testes enim huiusmodi morbo oppresso (V cum B oppressos CR) eo tempore iungi atque sociari remissum est, non etiam conveniendi numeri eorum observatio sublata.

1600/19/10. CJ 6.23.9 (Patrocliae pp. l July/22 June 290) Si non speciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata est et testes non in conspectu testatoris testimoniorum officio functi sunt, nullo iure testamentum valet.

1601/19/11. CJ 2.4.14 (Sopatrae pp. 4 July 290) Si diversa pars contra placitum agere nititur, aequitatis ratio suadet refusa pecunia, cum et hoc tu desideras, causam ex integro agi.

1602/19/12. CJ 1.18.4 (Iulianae d. 8 July 290) Si post divisionem factam testamenti vitium in lucem emerserit, ex his, quae per ignorantiam confecta sunt, praeiudicium tibi non comparabitur. ostende igitur apud correctorem (PLb rectorem LaCR) virum clarissimum amicum nostrum testamentum vel fide veri deficere vel iuris ratione stare non posse, ut infirmata scriptura, quae testamenti vice prolata est, solidam successionem obtineas.

1603/19/13. CJ 6.20.8 (Callippo s. 10 July 290) Si soror tua in paternorum bonorum divisione te fefellit nec dotem, quam acceperat a patre vestro intestato diem functo, contulit, praeses provinciae examinatis partium adlegationibus cum bonis dotem confundi iubebit et, quod deducta ratione plus apud eam esse animadverterit, restitui tibi iubebit. idem est et si arbitro (C arbitrio R) dato divisio celebrata est.

1604/19/14. CJ 9.35.5 (Victorino pp. 10 July 290) Si non convicii consilio te aliquid iniuriosum dixisse probare potes, fides veri a calumnia te defendit. si in rixa inconsulto calore prolapsus homicidii convicium obiecisti et ex eo die annus excessit, cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit, ob iniuriae admissum conveniri non potes.

1605/19/15. CJ 4.49.3 (Serapodoro pp. 12 July 290) Ex arrali pacto personalis dumtaxat paciscentibus actio praeparatur.

1606/19/16. CJ 6.58.4 (Caecilio pp. 15 July 290) Si aut nullum testamentum nepos patrui tui ordinavit aut intra quattuordecim annos constitutus fecit et agnationis iure successio eius tibi delata est, etiam citra bonorum possessionis subsidium legitimo iure subnixus es.

1607/19/17. CJ 8.53.7 (Iulio pp. 15 July 290) Censualis quidem professio domino praeiudicare non solet. sed si in censum velut sua mancipia deferenti privigno tuo consensisti, donationem in eum contulisse videris.

1608/19/18. CJ 9.35.6 (Flaviano pp. 15 July 290) Cum nec patronos iniuriam facere libertis iuris aequitas permittat, proponasque patronae heredes eum, qui libertatem a defuncta acceperat, iniuriis adficere, curabit praeses provinciae contumeliam heredum compescere.

1609/19/19. CJ 6.30.6 (Philippae pp. 17 July 290 Sirmium) Si avia tua patrem tuum ex duabus unciis scripsit heredem, et (et Ca et ex CbR) sola animi destinatione pater tuus heres fieri poterat. igitur si testamento suo easdem uncias ad te pertinere decrevit, apud rectorem provinciae duarum unciarum ius persequi poteris.

End of period of ovelap between no.18 and no.19

1610/19/20. CJ 2.4.15 (Pontio pp. 18 July 290) Ut responsum congruum recipere possis, insere pacti exemplum: ita enim intellegemus (intellegimus libri contra B k.p.), utrum sola conventio fuit, an etiam Aquiliana stipulatio nec non et acceptilatio secuta fuerit: quae si subdita esse illuxerit, nullam adversariae tuae petitionem hereditatis vel in rem specialem competere palam fiet.

1611/19/21. CJ 4.7.3 (Dizoni militi pp. 30 July 290) Quod evitandi tirocinii causa dedisse te apud competentem iudicem ei de quo quereris indubia probationis luce constiterit, instantia eius recipies: qui memor censurae publicae post restitutionem pecuniae etiam concussionis crimen inultum esse non patietur.

1612/19/22. CJ 7.32.4 (Neoptianae pp. 1 Aug 290) Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo retineri potest. si igitur desertam praediorum possessionem non derelinquendi adfectione transacto tempore non coluisti, sed ex metus necessitate culturam eorum distulisti, praeiudicium tibi ex transmissi temporis iniuria generari non potest.

1613/19/23. CJ 5.71.10 (Grato pp. 9 Aug 290) Praediorum, quae sine decreto alienata sunt, dominium tibi persequenti praeses opem feret. apud quem si illuxerit non universa pretia, quae curatori tuo data sunt, in patrimonium tuum processisse, pro ea dumtaxat pecuniae parte conveniri te permittet, quam in facultates tuas erogatam esse constiterit.

1614/19/24. CJ 8.25.8 (Apollonio pp. 20 Aug 290) Si hypothecas fisco distrahente creditores silentio tradiderunt negotium, palam est actionem suam amisisse eos, quam in rem habebant. nam fiscalis hastae fides facile convelli non debet.

1615/19/25. CJ 9.20.8 (Constanti pp. 25 Aug 290) Praeses provinciae discreto prius iure dominii intellegat, audiendum sit plagii crimen nec ne. nam si proprietatis tuae mancipium esse constiterit, expirasse criminis intentionem emersa dominii luce manifestabit: si vero servum alienum esse constiterit, post disceptatam proprietatis quaestionem et criminis causam audiet.

1616/19/26. CJ 9.41.10 (Ptolemao pp. 27 Aug 290) Cum testamentum falsum esse proponas, ad illuminandam veritatem servos hereditarios, etsi libertas eis ab eo qui se heredem esse adfirmat praestita est, etiam per tormenta interrogari constitutionibus principum est permissum.

1617/19/27. CJ 2.11.21 (Statio d. 28 Aug 290) Si fratres tui minores dumtaxat aetate in ludicrae artis ostentatione spectaculum sui populo praebuerunt, inviolatam existimationem obtinent.

1618/19/28. CJ 5.51.6 (Septimo et Cononi pp. 29 Aug 290) Cum interdictae venditionis vitium etiam pretii fraude tutor vester cumulasse proponatur, non dubitabit praeses provinciae, quando venditionem confirmare voluistis, residuum pretium cum usuris venditae a tutore possessionis celeriter vobis restitui iubere. l. Quod autem petitis ab heredibus eius qui vendidit pretium vobis exsolvi, superfluo a nobis desideratis, quia nec praesidis experientiam possit latere, tutores qui gesserint sive heredes eorum ob ea negotia, quae per eos administrata sunt, principali loco conveniri debere, ceteris ob culpae rationem non servati detrimenti periculo substitutis, vel, si pariter administrasse doceantur, etiam adversus unum liberum experiundi arbitrium competere, ita ut actiones, quas adversus alios habetis (Rb habes VCRa), ad electum transferantur (VRa? transferas C transferatis Rb).

1619/19/29. CJ 4.29.13 (Condianae d. 30 Aug 290) Si fenebris pecunia iuxta fidem veri a creditore tibi data est, sive tota quantitas fenoris sive pars eius in usum mariti processisse proponatur, decreto patrum non adiuvaris, licet creditor causam contractus non ignoraverit.

1620/19/30. CJ 5.17.3 (Tullio d. 31 Aug 290 Tiberias) Dubium non est omnia omnino, quae consilio recte geruntur, iure meritoque effectu et firmitate niti. 1. Quare si tu dotem pro muliere dedisti et ex morte eius repetitionem stipulatus es, circumscribendi autem tui causa ficto repudio matrimonium brevi tempore rescissum est, res dotales, quas ante nuptias obtulisti, praeses provinciae recipere te non dubitabit. 2. Certum est enim daturum operam moderatorem provinciae, ut, quae contra fas gesta sunt, fructum calliditatis obtinere non possint, cum nobis huiusmodi commenta displiceant. 3. Imaginarios enim nuntios, id est repudia (i.e.r. delete Kr.), nullius esse momenti, sive nuptiis fingant se renuntiasse sive sponsalibus, etiam veteribus iuris auctoribus placuit.

1621/19/31. CJ 8.47.4 (Proculiano pp. 1 Sept 290) Adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praesidem solet copulari.

1622/19/32. CJ 4.49.4 (Muciano pp. 6 Sept 290) Si traditio rei venditae iuxta emptionis contractum procacia venditoris non fiat, quanti interesse compleri emptionem fuerit arbitratus (PCR arbitratum V) praeses provinciae, tantum in condemnationis taxationem deducere curabit.

1623/19/33. Cons 1.9 (Aurelio Heraclidi pp. 6 Sept 290/293) Si non ex mandato uxoris tuae adversario eius cautionem remisisti, idque evidentibus documentis monstrari potest, quod citra conscientiam uxoris tuae et ea invita factum est, carebit effectu.

1624/19/34. CJ 6.42.19 (Ampliato pp. 6/11 Sept 290) Clari et aperti iuris est in fideicommissis posteriores voluntates esse firmiores.

1625/19/35. CJ 8.53.8 (Florae pp. 6 Sept 290) Si praeses provinciae non donandi voluntate filiorum tuorum nomine praedia in censum detulisse te manifestis probationibus cognoverit, quod fides veri suggesserit, statuet.

1626/19/36. CJ 6.36.3 (Hyacintho at aliis pp. 8 Sept 290) Cum proponatis pupillorum vestrorum matrem diversis temporibus ac dissonis voluntatibus duos codicillos ordinasse, in dubium non venit id, quod priori codicillo inscripserat (C conscripserat R), per eum, in quem postea secreta voluntatis suae contulerat, si a prioris tenore discrepat et contrarium voluntatem continet, revocatum esse.

1627/19/37. CJ 5.38.5 (Severo pp. 11 Sept 290) Si tutor petitus vel testamento datus tutorem te constitutum esse non ex remissioris neglegentiae vitio, sed iustae ignorationis ratione non didicisti idque liquidis probationibus ostenderis, periculo eius temporis, quod ignorante te transmissum est, non teneberis.

1628. Letter. CJ 7.35.3 (Numidio correctori Italiae pp.11 Sept 290) Non est incognitum id temporis, quod in minore aetate transmissum est (est omit A), in longi temporis praescriptione (i.l.t.p. A cum B l.t.p. PLCR l.t. praescriptioni Lv) non computari. ea enim tunc currere incipit, quando ad maiorem aetatem dominus rei perveniat.

1629/19/38. CJ 2.40.3 (Decimo/Decimo Caplusio pp. 20 Sept 290) In minorum persona re ipsa et ex solo tempore tardae pretii solutionis recepto iure moram fieri creditum est, in his videlicet, quae moram desiderant, id est in bonae fidei contractibus et fideicomissis et in legato (legato Cb cum B legati Ca legatis R).

1630/19/38. CJ 4.49.5 (same) Curabit praeses provinciae compellere emptorem, qui nactus possessionem fructus percepit, partem pretii quam penes se habet cum usuris restituere, quas et perceptorum fructuum ratio et minoris aetatis favor, licet nulla mora intercesserit, generavit.

1631/19/39. CJ 4.65.18 (Annio Ursino pp. 21 Sept 290) Excepto tempore, quo edaci lucustarum pernicie sterilitatis vitium intercessit, sequentis temporis fructus, quos tibi iuxta praeteritam consuetudinem deberi constiterit, reddi tibi praeses provinciae iubebit.

1632/19/40. CJ 8.54.3 = FV 286 (Marcellae/Iuliae Marcellae pp. 21 Sept 290) Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus id quod donatum est alii restituatur, veteris iuris auctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis compendium conferebatur stipulatus non sit, placiti fide non impleta (servata FV), ei qui liberalitatis auctor fuit (f. edd. interfuit libri) vel heredibus eius condicticiae actionis persecutionem competere. 1. Sed cum postea benigna (b. edd. benigni libri) iuris interpretatione divi principes ei qui stipulatus non sit utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere (decernendam esse FV) admiserint, actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competebat (potuit decerni FV), tibi accommodabitur.

1633/19/41. CJ 4.6.5 (Martiali pp. 22 Sept 290) Si militem ad negotium tuum procuratorem fecisti, cum hoc legibus interdictum sit, ac propter hoc pecuniam numerasti, quidquid ob causam datum est, causa non secuta restitui tibi competens iudex curae habebit.

1634/19/42. CJ 8.25.9 (Hermiano pp. 22 Sept 290) Cum ex causa mandati pro socero tuo te fenebrem pecuniam exsolvisse proponas, curabit praeses provinciae in restituenda pecunia, quam pro eo exsolvisti, nec non etiam usuris eius indemnitati tuae prospicere. 1. Nam si recepta a creditore mancipia, quae pignori fuerant data, hac mente socero tuo tradidisti, ut pignoris vinculum (R insert tuum C) dissolvatur, obligatio semel extincta instaurari non potest.

1635/19/43. CJ 3.44.12 (Victorino pp. 29 Sept 290) Mortuorum reliquias, ne sanctum municipiorum ius polluatur, intra civitatem condi iam pridem vetitum est.

1636/19/44. CJ 6.37.15 (Terentio pp. 29 Sept 290) Si universae facultates, quas pater vester reliquit, debito fiscali aut privato absumuntur, nihil ex his, quae testamento eius adscripta sunt, valere potest. 1. Quod si deducto debito in relictis bonis superfluum est, libertates impediri iuris ratio non permittit, quando etiam legata nec non (nec non CR vel P) fideicomissa salva lege Falcidia praestanda sunt.

1637/19/45. CJ 7.43.8 (Claudiae pp. 29 Sept 290) Consentaneum iuri (dett. iure PCR) fuit temporibus ad praesentiam partis adversae praescriptis praesidem provinciae impleta iuris sollemnitate et adversario tuo trinis litteris vel uno pro omnibus peremptorio edicto (CRb accersito insert PRa), ut praesentiam sui faceret, commonefacto, si in eadem contumacia perseveravit, praesentis adlegationes audire. quod vel successor eius facere curabit. a quo ter citatus si contumaciter praesentiam sui facere neglexerit, non abs re erit vel ad cogendum eum ut se repraesentaret, possessionem bonorum cui incumbit ad te transferre et adversarium petitorem constituere, vel auditis defensionibus tuis id quod iuris ratio exegerit iudicare.

1638/19/46. CJ 8.10.5 (Octavio pp. 2 Oct 290) Si is, contra quem precem fundis, sciens prudensque soli partem ad te pertinere, non quasi socius vel collega communis operis sollicitudine solidam balneorum extructionem ea mente, ut sumptus pro portione tua reciperet, adgressus est, sed ut loci dominium usurpare et collapsum balneum refabricare enisus est, cum aedificia quae alieno loco imponuntur solo cedant nec impensae his qui improbe id fecerint restitui debeant, antiquato divi Hadriani edicto praeses provinciae memor iuris publici in dirimenda disceptatione legum placita custodiet.

1639/19/47. CJ 5.16.14 (Octavianae pp. 5/2 Oct 290) Ex verbis, quae in postremis iudiciis inseruntur, licet ad fideicommissum vel legatum utilia sunt, non omnimodo legati vel fideicommissi persecutio datur, sed ita demum, si relinquendi studio huiusmodi verba fuerint adscripta. unde te voluntatis, non iuris quaestionem in preces tuas contulisse palam est. 1. Cum igitur lecto testamento animadvertimus maritum tuum ex praecedente donatione dominium tibi conservasse securitatique tuae ad obtindendam proprietatem cavisse, inditorum verborum conceptio non fideicommissum relictum ostendit, sed ex senatus consulti auctoritate liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens prospexit, quatenus firmare potuit dominium, mortis tempore tibi esse addictam.

1640/19/48. CJ 8.27.10 (Rufino pp. 5 Oct 290) Et qui sub imagine alterius personae, quam supposuerat, iugiter tenet, cum sibi negotium gerat, alienasse non videtur. iure enim pignoris obligatum praedium neque si per subiectam personam creditor comparaverit neque si sibi addixerit, debitori adfert praeiudicium, sed in eadem causa permanet, in qua fuit ante huiusmodi collusionem. 1. Sane si debitore distrahente comparaverit, consensu emptionem perfectam, si neque dolus adversarii neque metus causa gesta arguentur, revocari exemplo grave est. 2. Si igitur poteris evidentibus probationibus monstrare creditorem per suppositam imaginarii emptoris personam semper possessionem tenuisse nec vendita bona fide praedia postea sinceriter comparasse, potes oblata pecunia cum usuris ad restitutionem creditorem compellere.

1641/19/49. CJ 9.9.20 (Didymo pp. 5 Oct 290) Foedissimam earum nequitiam, quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt, non etiam earum, quae per vim stupro comprehensae sunt, inreprehensam voluntatem leges ulciscuntur, quando etiam inviolatae existimationis esse nec nuptiis earum aliis interdici merito placuit.

1642/19/50. Cons 9.9 (Ulpiae Marcellinae pp. 5 Oct 290) Si praeses provinciae ignorantiam tuam fraudulenta transactione ac dolosis artibus generi tui circumscriptam esse cognoverit, si quidem Aquiliana stipuatio et acceptilatio insecuta non est, pactum callide scriptum integris singulorum actionibus amovebit.

1643/19/51. CJ 4.10.4 (Liciniae pp. 7 Oct 290) Bonam fidem in contractibus considerari aequum est.

1644/19/51. CJ 5.74.1 (same) Cum proponas curatorem (procuratorem V contra B) patris tui non interposito praesidis decreto praedium rusticum heredi creditoris seu tutori eius destinasse venumdare eamque venditionem deceptum patrem tuum ratam habuisse, si minore pretio distractum praedium est et inconsulto errore lapsum patrem tuum perperam venditioni consensum dedisse constiterit, non ab re erit superfluum pretii in compensationem deduci: quod praesidis provisione fieri convenit, cuius sollertiae congruum est, si diversa pars bonam fidem non amplectatur, in arbitrio eius ponere, an velit possessionem cum fructibus restituere, ita ut fenebris pecunia cum competentibus usuris restituatur.

1645/19/52. CJ 1.19.1 (Firminae/Firmino d. 8 Oct pp. 7 Dec 290) Licet servilis condicio deferendae precis facile capax non sit, tamen admissi sceleris atrocitas et laudabilis fidei exemplum super vindicanda caede domini tui hortamento fuit, ut praefecto praetorio iuxta adnotationis nostrae decretum demandaremus, quem adire cura, ut auditis his, quae in libello contulisti, et reos investigare et severissimam vindictam iuxta legum censuram exigere curet.

1646/19/52. CJ 7.13.1 (same) Quoniam religiosa sollicitudo ad augendam provocandamque fidei observationem iuris praemio adfici debet, si ad ulciscendam caedem domini incorruptis probationibus ac strenuo nisu constiteris, libertatem, quam his qui dominorum caedem vindicant iam pridem senatus consulto et statutis principum praestari sancitum est, etiam tu propter tam ingentibus meritis non ex ipso facto, sed aditione et sententia praesidis reportabis.

1647/19/53. CJ 3.38.4 (ad Maximum pp. 17 Oct 290) Si patruus tuus ex communibus bonis res comparavit sibi negotium gerens, non omnium bonorum socius constitutus, pro competentium portionum modo indemnitati tuae consuli oportet: et ideo rem emptam eum communicare contra formam iuris postulas.

1648/19/54. CJ 9.9.21 (Silano pp. 19 Oct 290) Ob commissa adulteria atque accusandas uxores certa tempora, quae utiliter computari solent, praescripta sunt. 1. Si igitur per occupationes publicas accusationem (dett. cum BZ k.p. accusationes LR accusatione C) instituere non potuisti nec ante creditum tibi munus praescripta tempora transacta sunt, post depositam sollicitudinem qua detineris integram accusandi potestatem habebis. 2. Ad quam, cum vacare coeperis, properare debebis, ne effrenata licentia ad terrendam adversariam futurae accusationis speciem praetendas.

1649/19/55. CJ 9.9.22 (Obrimo pp. 21 Oct 290) Si ea quae tibi stupro cognita est passim venalem formam exhibuit ac prostituta meretricio more vulgo se praebuit, adulterii crimen in ea cessat.

1650/19/56. CJ 7.43.9 (Leontio pp. 22 Oct 290) Tres denuntiationes ad peremptorii edicti vicem adversus contumaces convalescere salubriter statutum est.

1651/19/57. CJ 5.18.6 (Alexandria et Neroni pp. 26 Oct 290/293) Si circumscripta matre vestra viliore pretio dotales res aestimatae sunt, quid super huiusmodi contractuum vitio statutum sit, vulgo patet. 1. Proinde si dolosis artibus mariti circumventam matrem vestram iniqua aestimatione circumscriptam apud praesidem provinciae evidentibus probationibus ostenderitis, quando possidentibus vobis ad obtinenda praedia etiam doli mali exceptionis potestas opituletur, sciet, quatenus religionem iudicationis suae temperare debeat. 2. Sin autem etiam maritus in aestimatione gravatum se adleget, veritate examinata non amplius quam pretium iustum restituere compellatur. 3. Haec tum locum habent, cum res in natura sunt (dett. sint CR). si tamen extinctae sint, pretium, quod dotali instrumento inditum sit, id (i. delete edd.) considerabitur.

1652/19/58. CJ 9.2.10 (Ursae pp. 30 Oct 290) Qui explicandi negotii spem, cuius finis in iudicis potestate ac motu situs est, pollicetur, non minus ob illicitam sponsionem crimen contrahit, quam qui ad huiusmodi promissionis commercium contra disciplinam publicam adspirat.

1653/19/59. CJ 9.9.23 (Proculo pp. 1 Nov 290) Servi ob violatum contubernium adulterii accusare non possunt. 1. Is autem, qui post dissociatum matrimonium uxorem licito iure duxerit obque intentatae accusationis ac potentis patrocinii metum ei qui accusationem instituerat aurum et argentum dedit, ad recipiendum id ulciscendamque turpis lucri cupiditatem adire praesidem potest, qui examinatis partium adlegationibus et inquisita fide veri, si quid (quid Kr. quidem Ma quidem id quod CRaMb quidem id Rb) ab eo qui innocens est ob illati criminis timorem datum esse cognoverit, quemadmodum sententiam formare debeat, evidentibus iuris placitis instruetur. 2. Sin vero constiterit corrupti matrimonii velut mercedem ad captandam impunitatem (R ei insert C) solutam esse, eum, qui etiam adversus senatus consulti censuram cum foedissimo flagitio accepit, puniri iubebit.

1654/19/60. CJ 8.44.17 (Muciano pp. 9 Nov 290) Si, cum quaestio tibi super eo quem (PR quod C) comparaveras commoveretur, auctorem tuum certum fecisti nec citra iudicis disceptationem eum quem (PRb eum quae Ra hoc quod C) emeras tradidisti, praeses provinciae in damnis, quae te tolerasse meministi, medelam iuris adhibebit.

1655/19/61. CJ 8.4.1 (Theodoro pp. 17 Nov 290) Recte possidenti ad defendendam possessionem, quam sine vitio tenebat, inculpatae tutelae moderatione illatam vim propulsare licet.

1656/19/62. CJ 2.3.19 (Victoriano militi pp. 19 Nov 290 Sirmium) Licet inter privatos huiusmodi scriptum, quo comprehenditur, ut is qui supervixerit alterius rebus potiatur, nec donationis quidem mortis causa gestae efficaciter speciem ostendat, tamen cum voluntas militum, quae super ultimo vitae spiritu deque familiaris rei decreto quoquo modo contemplatione mortis in scripturam deducitur, vim postremi iudicii obtineat proponasque te ac fratrem tuum ad discrimen proelii pergentes ob communem mortis fortunam invicem pactos esse, ut ad eum, qui superstes fuisset, res eius, cui casus finem vitae adtulisset, pertinerent, existente condicione intellegitur ex fratris tui iudicio, quod principalium constitutionum prompto favore firmatur, etiam rerum eius compendium ad te delatum esse.

1657/19/63. CJ 5.71.11 (Trophimo pp. 20 Nov 290) Si quidem sine decreto minor annis patronus tuus rusticum praedium venumdedit, supervacuum est de vili pretio tractare, cum senatus consulti auctoritas retento dominio alienandi viam obstruxerit. 1. Si vero iure interposito decreto venditionem vili pretio eius possessionis, cuius vires ignorabat, fecit, iuxta perpetui edicti auctoritatem in integrum restitutio causa cognita ei praebetur.

1658/19/64. CJ 2.51.2 (Quintiliano d. 24 Nov 290/293) Ei, quae diutissime fuit cum marito qui militae operam daret, non officit praescriptio longi temporis: sed quia huiusmodi diutinae absentiae commenta callide adhibita atque composita obesse omnino non debent, decernimus, ut, si talis mulier domum ad se pertinere monstraverit, quae in absentia eius vendita est, refuso pretio, quod re vera solutum est, eandem recipiat.

1659/19/65. CJ 9.41.11 (Boetho pp. 27 Nov 290) Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris (proprioris libri) gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit. 1. In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert.

1660. Letter. Collatio 1.10.1 = CJ 9.16.4 (Dio et Max AA Have Agatho karissime nobis/Agathoni d. 30 Nov 290 Sirmium) Qualitas precum Iuli Antonini clementiam nostram facile commovit: quippe quod adseveret (Qualitas . . . adseveret omit CJ Eum, qui adseverat) homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis ictu mortis occasio praebita videatur. Quod (q. omit CJ) si (si hoc CJ) ita est neque super hoc ambigi poterit, omni eum (e. omit CJ) metu ac suspicione, quod (quam CJ) ex admissae rei discrimine sustinet, secundum id quod adnotatione nostra comprehensum est volumus liberari.

1661/19/66. CJ 6.22.2 (Viatori et Pontiae pp. 1 Dec 290/293) Si is, qui tecum uxorem tuam heredem scripsit, quando testamentum ordinavit, sanae mentis fuerit nec postea alicuius sceleris conscientia obstrictus, sed aut impatiens doloris aut aliqua furoris rabie constrictus se praecipitem dedit, eiusque innocentia liquidis probationibus commendari potest a te, adscitae mortis obtentu postremum eius iudicium convelli non debet. 1. Quod si futurae poenae metu voluntaria morte supplicium antevenit (CR antevertit V?), ratam voluntatem eius conservari leges vetant.

1662/19/67. CJ 4.1.5 = 6.42.20 (Iuliano pp. 3 Dec 290) Cum etiam (Etiam 6.42.20) a pupillorum tutoribus velut ab ipsis pupillis (pupillis omit 6.42.20) relicta fideicommissa videantur (debentur 6.42.20), super fideicommisso praeses provinciae cognoscet et, si id tibi relictum esse constiterit, reddi tibi efficiet. idem si infitietur, ad iusiurandum, ut desideras, tutorem adiget (super . . . adiget omit 6.42.20).

1663/19/68. CJ 8.48.1 (Herennio pp. 3 Dec 290) Si lex municipii, in quo te pater emancipavit, potestatem duumviris dedit, ut etiam alienigena liberos suos emancipare possint, id quod a patre factum est suam obtinet firmitatem.

1664/19/69. CJ 9.23.6 (Aufidio pp. 8 Dec 290) Si libertatem tibi manu tua imperante domino adscripsisti, cum proponas dominum non subscripsisse et suis litteris tuam libertatem expressim agnovisse, ad impetrandam libertatem senatus consulti auctoritas tibi obest. poena tamen falsi tibi remittitur, quoniam non potueras contra domini voluntatem venire.

1665/19/70. CJ 8.38.3 (Isidoro pp. 15 Dec 290) Ut inter absentes verborum obligatio contrahi non potest, ita alteri, cuius iuri subiectus non est, aliquid dari vel restitui, nisi sua interest, nemo stipulari potest. 1. Cum igitur, defuncta in matrimonio filia tua, superstitis filii nomine partem dimidiam dotis (dotis omit CRa) a marito detineri, alteram vero partem nepoti tuo vel, si is in rebus humanis non esset, Iuliano restitui per pactum convenisse proponas, praeventoque morte nepote etiam stipulationem ad Iulianum factam ob absentiam eius non valuisse significes, ac propterea ex persona ac stipulatione tua, qua restitui cuncta iuxta pactorum tenorem provideras, reddi tibi desideres: super stipulatu tuo adi praesidem provinciae, ut examinatis partium adlegationibus, quantum constituerit interesse tua, iuxta placiti fidem dotis portionem Iuliano restitutam fuisse, ob incertae actionis effectum concludat condemnationem taxatae quantitatis.

1666/19/71. CJ 3.28.19 (Apollinari d./pp. 18 Dec 290/17 June 293 Sirmium) Si filia tua turpiter et cum flagitiosa foeditate vivit, ut a successione tua eam excludendam putes, si non inconsulto calore, sed ex meritis eius ad id odium incitatus es, postremi iudicii liberum arbitrium habebis.

1667/19/72. CJ 8.23.2 (Gemello pp. 20 Dec 290) Si creditor possessionem, quae a parentibus tuis pignoris iure fuerat obligata, non vendidit, sed alii creditori pignori dedit, examinata fide veri poteris eam soluto eo, quod ex hac (hac P omit CR) causa creditori debetur, intercessu praesidis provinciae recuperare.

291 TIBERIANO ET DIONE CONSS

1668/19/73. CJ 5.16.15 (Iustiniano et aliis pp. 29 Jan 291) Si non verum contractum pater vester gessit, sed sub specie venditionis donationem possessionis in matrem vestram contulit, nec ex bonis, quae in persona patris vestri permansisse videbantur, ob primipilum indemnitati fiscali satisfieri potuit, licet in eadem donandi voluntate perseverasse eum probari potest, ex eadem possessione ad supplendam pecuniam, quae ex bonis ab eo relictis colligi nequivit, conferendum est. 1. Quod si liberalitatis tenorem mutata voluntate pater tuus interrupit, in hereditate eius dominium resedisse nulla dubitatio est.

1669/19/74. CJ 8.50.6 (Iusto pp. 1 Feb 291) Cum et postliminii ius et communis utilitatis ratio exigat, ut, si qui captos ab hostibus redemerint, accepto pretio redemptos suae ingenuitati restituant, proponasque redemptorem noluisse oblatum pretium a te vel ab alio recipere, praeses provinciae efficaci instantia compellet eum legibus obtemperare et recepto eo, quod pretii nomine dependitur, status securitatem non inquietare.

1670/19/75. CJ 8.50.7 (Claudio pp. 3 Feb 291) Foedissimae mulieris nequitia permovemur. cum igitur filiam tuam (C ab hostibus insert R) captam ac prostitutam ab ea quae eam redemerat ob retinendae pudicitiae cultum ac servandam natalium honestatem ad te confugisse proponas, praeses provinciae, si filiae tuae supra dictam iniuriam ab ea, quae sciebat ingenuam esse, inflictam cognoverit, cum huiusmodi persona indigna sit pretium recipere propter odium detestabilis quaestus, etiamsi pretium compensatum non est ex necessitate miserabili, custodita ingenuitate natae tuae adversus flagitiosae mulieris turpitudinem tutam eam defensamque praestabit.

1671/19/76. CJ 4.1.6 (Bessio pp. 9 Feb 291) Cum proponas partibus placuisse iurisiurandi religione generis et ingenuitatis quaestionem decidi, praeses provinciae iuxta decretum arbitri ad voluntatis vestrae placitum amitae tuae filiis consulet.

1672/19/77. CJ 8.50.8 (Matronae pp. 9 Feb 291) Praeses provinciae, ne ulterius in servitutis iugo detinearis, curae habebit: qui pro sollertia tua (sua dett. tuo Momm.) parum ignorat magis (m. C omit R) filiorum tuorum statum tueri, quos, posteaquam redempta es, enixam te esse significas, cum eos, qui post redemptionem nascuntur, ne pignoris quidem vinculo ob pretium, quod pro his datum non est, teneri nullis auctoribus visum est.

1673*. FV 315 (Ulpiae Rufinae d. 18 Feb 291 Reims) = in part 1957/20/211 CJ 3.32.15.2 (Aurelio Proculino d. 17 Sept 293) Cum (et si CJ) ex causa donationis uterque (utrique CJ) dominium rei tributariae (t. omit CJ) vindicetis, eum, cui priori possessio vel (omit vel CJ) soli tradita est, haberi potiorem convenit.

1674/19/78. CJ 5.16.16 (Theodoro pp. 10/11 March 291) Si filii tui emancipati matris hereditatem sibi adquisierunt, proba apud praesidem provinciae non donandi animo te nomine uxoris tuae praedia comparasse, sed nominis dumtaxat eius titulo usum per possessionem rerum a venditoribus tibi tradatarum dominum esse effectum, ut comprehensa filiorum tuorum iniuria proprietatis ius incolume perseveret. nam si largiendi proposito id te fecisse constiterit, pecuniae tibi persecutio competit.

1675/19/79. CJ 5.31.8 (Musico pp. 11 March 291) Cum a matribus sedulum petendi tutoris officium exigatur, non fortuiti casus impedimentis adscribantur, proponasque procuratorem, qui ad petendum pupillo tutorem a matre fuerat constitutus, a latronibus interfectum petitionem (VP petitionemque CR) ex necessitate demoratam (PCR demoratum Vb demoratur Va) esse, ab hereditatis successione matrem repelli, cuius nullum vitium intercessisse adseris, perquam (quam V) durum est.

1676/19/80. CJ 8.48.2 (Gennadiae pp. 11 March 291) In emancipationibus liberorum nec non donationibus non tam scriptura quam veritas considerari solet.

1677/19/81. CJ 9.9.24 (Sossiano pp. 11 March 291) Etsi libidine intemperatae cupiditatis ex actorum lectione exarsisse te cognitum est, tamen cum ancillam comprehendisse et non liberam (a.c.e.n.l. Rb cum BZ k.p. ancillas . . . liberas Ra) stuprasse detectum sit, ex huiusmodi sententia gravatam potius opinionem tuam quam infamia adflictam esse manifestum est.

1678/19/82. Collatio 6.5.1/6.6.1 (Flavio Flaviano pp. 15 March 291/10 June 287) His, qui incestas nuptias per errorem contrahunt, ne poenis subiciantur, ita demum clementia principum subvenit, si postea quam errorem suum rescierint, ilico nefarias nuptias diremerint.

1679/19/83. CJ 6.56.1 (Vivianae pp. 23 March 291) Licet liberi matribus ab intestato ita demum per se heredes existant, si fari possint, tamen matres liberis, etiamsi infantes naturae (Rb natura CRa) concesserint, posse succedere nulla dubitatio est.

1680/19/84. CJ 7.43.10 (Blaesio pp. 13 May 291) Cum non voluntatis tuae arbitrio, sed necessitate profectus sis, quidquid contra absentem statutum fuerit, quando absentiae necessaria causa sit, officere tibi iuris ratio non permittit.

1681/19/85. CJ 9.41.12 (Aspro pp. 13 May 291 Sirmium) Quotiens de dominio mancipiorum tractatur, si aliis probationibus veritas illuminari non possit, de se ipsa esse cum tormentis interroganda iuris auctores probant.

1682/19/86. CJ 1.51.1 (Paulino d. 14 July 291/286) Studiorum labor meretur, ut hi, qui in publicis administrationibus constituti sociari sibi consiliorum participes cupiunt, spe praemiorum atque honorificentia sua provocent eos, quorum prudentiam sibi putant esse necessariam, non metu terribili et necessitate incongrua libertati.

1683/19/87. CJ 6.35.9 (Aelianae pp. 291) Cum fratrem tuum veneno peremptum esse adseveras, ut effectus successionis eius tibi non auferatur, mortem eius ulcisci te necesse est. licet enim hereditatem eorum, qui clandestinis insidiis perimuntur, hi qui iure vocantur adire non vetantur, tamen, si interitum non fuerint ulti, successionem obtinere non possunt.

Diocletianus et Maximianus AA without consular date: assigned to no.19

1684/19/88. CJ 3.36.14 (Dio et Max AA Hermiano) Si familiae erciscundae iudicio, quo bona paterna inter te ac fratrem tuum aequo iure divisa sunt, nihil super evictione rerum singulis adiudicatarum specialiter inter vos convenit, id est ut unusquisque eventum rei suscipiat, recte possessionis evictae detrimentum fratrem tuum et coheredem pro parte agnoscere praeses provinciae per actionem praescriptis verbis compellet.

1685/19/89. CJ 4.33.4 (Dio et Max AA Aureliae Iulianae) Cum proponas te nauticum fenus ea condicione dedisse, ut post navigium, quod in Africam (Africa libri) dirigi debitor adseverebat, in Salonitanorum portum nave delata fenebris pecunia tibi redderetur, ita ut navigii dumtaxat quod in Africam (Africa libri) destinabatur periculum susceperis, perque vitium debitoris, nec loco quidem navigii servato, illicitis comparatis mercibus quae navis continebat fiscum occupasse: amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinae tempestatis discrimine, sed ex praecipiti avaritia et incivili debitoris audacia accidisse adseveratur, adscribi tibi iuris publici ratio non permittit.

1686/19/90. CJ 4.46.2 = FV 22 (Dio et Max AA Atiniae Plotianae) Si deserta praedia ob cessationem collationum vel reliqua tributorum ex permissu praesidis ab his, quibus periculum exactionis tributorum imminet, distracta sincera (add vera FV) fide iusto pretio sollemniter (i.p.s omit FV) comparasti (add et venditionem sollemniter perfecisti FV), venditio ob sollemnes praestationes necessitate facta convelli non debet. 1. Sin autem venditio nulla iusta auctoritate praesidis praecedente facta est, hanc ratam haberi iura non concedunt, idque (i. C id itaque R) quod frustra gestum est revocari oportet, ita ut indemnitati tributorum omnibus modis consulatur. 2. Quae omnia tractari convenit praesente eo, quem emptorem extitisse proponis (Sin . . . proponis omit FV).

1687/19/91. CJ 7.32.5 (Dio et Max AA/AA et CC Mennoni between 1 Aug 290 and 31 Dec 292) Cum nemo causam sibi possessionis mutare possit proponasque colonum nulla extrinsecus accedente causa ex colendi occasione ad iniquae venditionis vitium esse prolapsum, praeses provinciae inquisita fide veri dominii tui ius convelli non sinet.

1688/19/92. CJ 7.36.2 (Dio et Max AA/AA et CC Marcellae) Si debitori heres non extitisti, sed iusta viginti annorum possessione collata in te donatio roborata est, neque personali actione, quia debitori non successisti, conveniri te iuris ratio permittit nec data pignori praedia post intervallum longi temporis tibi auferenda sunt, quando etiam praesentibus creditoribus decem annorum praescriptionem opponi posse tam rescriptis nostris quam priorum principum statutis probatum sit.

1689/19/93. CJ 7.39.1 (Dio et Max AA Arrianae) Cum adseveras te absente eos, qui oculos praediis tuis imposuerant, operam dedisse, ut annonariae collationis praetextu vili pretio ab officio praesidali praedia tua distraherentur, si legitimi temporis spatium ex venditionis die fluxit, qui provinciam regit inter vos cognoscet, et, quod publico iure (R iuri C) praescriptum est, statuet. 1. Si autem nondum ex die publicae venditionis legitimum tempus transmissum sit, iudex examinatis adlegationibus tuis quod rei qualitas dictaverit sequetur, non ignarus, si iniustam esse emptionem perspexerit, pretium, quod pro vitioso contractu datum est, secundum principalium statutorum tenorem mala fide emptoribus restitui non oportere.

1690/19/94. CJ 7.53.7 (Dio et Max AA Theodoro) Si longis apertisque frustrationibus partis adversae restitutio remorata (CRb remota PRa) est, etiam servis rebus humanis exemptis a frustratore aestimatio eorum restituenda est. animalia quoque cum fetubus (Pa fetu PbCR) tibi intercessu praesidis repraesentabuntur.

1691/19/95. CJ 7.62.5 (Dio et Max AA Valerio) Praeses provinciae, ad quem appellasti, si non vitio neglegentiae vestrae tempus, quod ad reddendos apostolos praescriptum est, exemptum esse animadverterit, sed ex fatalis casus necessitate, diem functo eo qui eos perferebat, id accidisse cognoverit, iuxta perpetui iuris formam desiderio vestro medebitur.

1692/19/96. CJ 9.46.5 (Dio et Max AA Caesio pp . . . ) Qui calumniatores pronuntiantur, in publicorum dumtaxat iudiciorum quaestionibus, non etiam in liberalibus causis, quae privatas disceptationes continent, periclitari solent.

1693/19/97. CJ 10.1.4 (Dio et Max AA Mucatraulo) Certa forma super metoecis data est, qui iussu principis in aliam civitatem translati sunt. nam praedia eorum, quae antequam demigrarent habuerint, si ab his distracta non essent, fisci rationibus vindicari iam pridem decretum est, nisi aliud speciali praecepto augusta maiestas decreverit. 1. Ut igitur a principibus salubriter statutum est, ita salvis his, quae utiliter placuerunt, parentibus heredes eos exsistere minime oportere nulla legis sanctione statutum est.

1694/19/98. CJ 10.2.3 (Dio et Max AA Ianuario) Quoniam Augurio ac filio eius ad exigenda reliqua consortes vos atque sociatos esse dicatis eisque certorum dumtaxat nominum exactionem mandatam nec inter eum et ceteros, qui exactores fuerant nominati, confusae exactionis mutuum periculum constitutum, sed separato muneris obsequio discretam sollicitudinis rationem fuisse adseveratis, a iure non discrepat, ut prius ex bonis exactorum, qui principali loco ad exactionem fuerant destinati, indemnitati fiscali satisfiat, postque eos, si solidum debitum exsolutum non sit, nominatores conveniri. 1. Rationalis igitur noster iuris ordinem sequetur, excussisque exactorum facultatibus nec non etiam nominatorum, si fiscus in universi debiti quantitate securitatem indemnitatis consecutus non fuerit, etiam vos ad restituenda fiscalia debita adstringet.

1695/19/99. CJ 10.33.1 (Dio et Max AA Saturnino) Si libertus vel ius aureorum anulorum adeptus non est vel natalibus suis non restitutus, praeses provinciae non tantum curiae participare non permittet, sed iuxta legis severitatem congruenti poena ulciscetur.

1696/19/100. CJ 10.33.2 (Dio et Max AA Orcinae) Praeses provinciae, si eum qui aedilitate fungitur servum tuum esse cognoverit, si quidem non ignarum condicionis suae ad aedilitatem adspirasse perspexerit, ob violatam servili macula curiae dignitatem congruenti poena adficiet: si vero, cum opinione publica mater eius pro libera haberetur, ex decurione procreatus ad capessendum honorem errore lapsus processit, dominio tuo eum subiugabit.

1697/19/101. CJ 10.40.4 (Dio et Max AA Alexandro) Cum neque originales neque incolas vos esse memoratis, ob solam domus sive possessionis, licet ex substantia decurionis adquisita sit, causam (ob . . . causam dett. ob solam domum sive possessionem . . . causa K ob solas domos vel possessiones . . . etiam causa O) publici iuris auctoritas muneribus subiugari vos non sinet.

1698/19/102. CJ 10.40.5 (Dio et Max AA Maximo) Si in patria uxoris tuae vel in qualibet alia domicilium defixisti, incolatus iure ultro te eiusdem civitatis muneribus obligasti.

1699/19/103. CJ 10.42.6 (Dio et Max AA Polymnesto) Professio et desiderium tuum inter se discrepant. nam cum philosophum te esse proponas, vinceris avaritiae caecitate et onera quae patrimonio tuo iniuguntur solus recusare conaris. quod frustra te facere ceterorum exemplo poteris edoceri.

1700/19/104. CJ 10.43.3 (Dio et Max AA Eutychiano) Cum te omnibus muneribus functum esse adseveras, ad eadem munera, si aliorum civium copia est, qui obsequiis civilibus fungi possunt, praeses provinciae devocari te non permittet.

1701/19/105. CJ 10.44.2 (Dio et Max AA Valerio) Qui publici muneris vacationem habet, si aliquem honorem excepto decurionatu sponte susceperit, ob id, quod patriae suae utilitatibus cesserit vel gloriae cupiditate paulisper ius publicum relaxaverit, competens privilegium non amittit.

1702/19/106. CJ 10.48.3 (Dio et Max AA Marino) Tutelae sollicitudo a muneribus civilibus non excusat, utpote (expectes ut Kr.) nec tres simul iniunctae diversarum domuum eiusmodi beneficium praestent.

1703/19/107. CJ 10.48.4 (Dio et Max AA Attalo) Hydraulae munerum civilium immunitatem sibi iure concessam probare minime possunt.

1704/19/108. CJ 10.51.2 (Dio et Max AA Iuliano) Cum articulari morbo debilitatum te esse dicas, iuxta iuris publici auctoritatem a personalibus numeribus vacationem habebis.

1705/19/109. CJ 10.53.4 (Dio et Max AA Malcho) Oratione divi Pii liberalium studium professores, non etiam calculatores continentur.

1706/19/110. CJ 11.36.4 (Dio et Max AA Dioni) Cum te et collegam tuam magistratus vestri tempore publicum fenus collocasse proponas nec potuisse debitum a quibusdam rei publicae restitui, cum paratus sis pro te id quod (pro eo quod Momm.) solus gessisti satis rei publicae facere, consequens est rem publicam, si separati actus vestri fuerint, contra (f.c. Hal. contractus fuerint libri) successores collegae tui vel rerum eius possessores prius ob personam eius progredi et, si solida indemnitas rei publicae servata non fuerit, nominatores eius interpellare ac postremo loco, si quid ex nomine collegae tui defuerit, ob culpae nexum te interpellare. priores nominatores enim veluti fideiussores placuit obstringi.

1707/19/111. CJ 11.38.1 (Dio et Max AA Diodoro) Cum ad munus exhibendarum angariarum cum aliis creatus a consortibus muneris sollicitudine deserta solum te functum esse proponas, sumptuum detrimenta, si qua acciderunt, collatione eorum, quos munus oportuit participare, provisione praesidis dividentur. qui (qui KbIa quod KaIb) si etiam a te obsequium derelictum esse cognoverit, quid censurae publicae congruit, non ignoret.

1708/19/112. CJ 11.42.1 (Dio et Max AA Marcello) Cum praesidem provinciae impensas, quae in certaminis editione erogabantur, ad refectionum murorum transtulisse dicas, et quod salubriter derivatum est non revocabitur et sollemne certaminis spectaculum post restitutam murorum fabricam iuxta veteris consuetudinis legem celebrabitur. 1. Ita enim et tutelae civitatis instructae murorum praesidio providebitur et instaurandi agonis voluptas, confirmatis his quae ad securitatis cautionem spectant, insecuti temporis circuitione repraesentabitur.

1709/19/113. CJ 12.33.2 (Dio et Max AA Valerio militi) Non tantum decurionum filiis, sed omnibus in fraudem civilium munerum nomina armatae militiae dantibus fraudem prodesse displicuit.

End of secretary no.19

1710. CJ 8.54.4 (d. 1 Oct 291) Perfecta donatio condiciones postea non capit. quare si pater tuus donatione facta quasdam post aliquantum temporis fecisse condiciones videtur, officere hoc nepotibus eius fratris tui (Rb fratri tuo C fratribus tuis Ra?) filiis minime posse non dubium est.

1711. CJ 8.47.5 (Syrae s. 4 Dec 291 Tzirallum/Triballis) A muliere quidem, quae nec suos filios habet in potestate, adrogari non posse certum est. verum quoniam in solacium amissorum tuorum filiorum privignum tuum cupis in vicem legitimae subolis obtinere, adnuimus votis tuis secundum ea, quae adnotavimus, et eum proinde atque ex te progenitum ad fidem naturalis legitimique filii habere permittimus.

292: HANNIBALIANO ET ASCLEPIODOTO CONSS

1712. Letter. CJ 7.35.4 (Crispino pp. 26 Feb 292/293) Si possessio inconcussa sine controversia perseveraverit (AC perseveravit PR), firmitatem suam teneat obiecta praescriptio: quam contra absentes vel rei publicae causa vel maxime fortuito casu nequaquam valere decernimus.

1713. Letter. CJ 1.23.3 (Crispino praesidi provinciae Phoenice d. 31 March 292) Sancimus, ut authentica ipsa et originalia rescripta et nostra (e.n. edd. ex nostra C ex nostra etiam R) manu subscripta, non exempla eorum insinuentur.

1714. Letter. CJ 9.2.11 (have Crispine carissime nobis d. 6 Apr 292) Si quis homicidii crimen existimat persequendum, secundum iuris publici formam debebit eum, qui in primordio homicidii postulaverat reum neque probaverat ideoque reus absolutus est, praevaricationis arguere: id enim salubriter statutis principum parentum nostrorum iurisque forma praescriptum est: vel si id non putaverit agendum, ad sequens crimen, id est pastorum latronumve, descendere eum coges atque id exsequi iudicio tuo, cum, si quidem id ab incusato appareat esse commissum, ob ultionem publicam obnoxius legibus fiat.

1715. Letter. CJ 10.10.1 (Scyrioni rationali d. 12 Apr 292) Scire debet gravitas tua intestatorum res, qui sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus vindicandas nec civitates audiendas, quae sibi earum vindicandarum ius veluti ex permissu vindicare nituntur: et deinceps quaecumque intestatorum bona a (a Ob omit KOa) civitatibus obtentu privilegiorum suorum occupata esse compereris, ad officium nostrum eadem revocare non dubites.

Diocletianus et Maximianus AA without consular date: unassigned

1716. CJ 2.46.2 (Dio et Max AA Aquilinae) Quoniam ea, quae in transactione dari placuerat, te tradidisse proponas, consequens est, si de his repetendis per in integrum restitutionem vel quamcumque aliam causam putaveris agendum, eius adire te provinciae praesidem, in qua domicilium habent quos convenis.

1717. CJ 3.36.13 (Dio et Max AA Saturnino) Certum est liberorum peculia post mortem patris in hereditate dividenda ad communionem esse revocanda. frater autem et coheres tuus ob contractus, quibus vivente patre etiam ignorante ipso obligatus fuit, convenire te et alterum fratrem tuum coheredem vestrum ultra non potest, quam ut de peculio suo recipiat tantam quantitatem, in quantam condemnatus est his, cum quibus ipse contraxit.

1718. CJ 4.39.7 (Dio et Max AA Manaseae/Mnaseae) Postquam eo decursum est, ut cautiones quoque debitorum pignori darentur, ordinarium visum est, ut (ut PC omit R) post nominis venditionem utiles emptori, sic, ut responsum est, vel ipsi creditori postulanti dandas actiones.

1719. CJ 7.34.1 (Dio et Max AA Marcellinae) Si is, cui colendum fundum dedisti, post instrumenta, quibus dominium ad te pertinere probari posset, per novercam tuam subtraxit, hoc solo praescriptione temporis defendi non potest.

1720. CJ 7.64.8 (Dio et Max AA Constantio) Si pater tuus, cum decurio creareris, non consensit et quindecim annos aetatis agis, aditus praeses provinciae, si inhabilem te ad obeundum decurionatus honorem esse perspexerit, quando huiusmodi aetati etiam praetermissa appellatione subveniatur, iniquam nominationem removebit.

1720A. Letter. CJ 9.2.8 (Dio et Max AA) Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens.

1720B. Letter. CJ 9.41.8 (Dio et Max AA ad Sallustianum praesidem) Milites neque tormentis neque plebeiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse dimissi, exceptis scilicet his, qui ignominiose sunt soluti. quod et in filiis militum et veteranorum servabitur. 1. Oportet autem iudices nec in his criminibus, quae publicorum iudiciorum sunt, in investigatione veritatis a tormentis initium sumere, sed argumentis primum verisimilibus probabilibusque uti. 2. Et si his veluti certis indiciis ducti investigandae veritatis gratia ad tormenta putaverint esse veniendum, tunc id demum facere debebunt, si personarum condicio pateretur. hac enim ratione etiam universi provinciales nostri fructum ingenitae nobis benevolentiae consequentur.

1720C. Oral pronouncement. CJ 9.47.12 (Dio et Max AA in consistorio dixerunt/imp. Diocletianus A in cons. dixit scr.) Decurionum filli non debent bestiis subici. Cumque a populo exclamatum est, iterum dixerunt (dixit scr.): Vanae voces populi non sunt audiendae: nec enim vocibus eorum credi oportet, quando aut obnoxium crimine absolvi aut innocentem condemnari desideraverint.

1720D. Letter. CJ 10.1.5 (Dio et Max AA ad Flaccum) Prohibitum est cuiuscumque bona, qui fisco locum fecisse existimabitur capi prius, quam a nobis forma fuerit data. 1. Et ut omni provisionis genere occursum sit Caesarianis, sancimus licere universis quorum interest obicere manus his, qui ad capienda bona alicuius venerint, qui succubuerit (succubuerint KOa) legibus, ut, etiamsi officiales ausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus a facienda iniuria arceantur. 2. Tunc enim is, cuius interest bona alicuius non interpellari, officialibus volentibus ea capere debet adquiescere, cum litteris nostris cognoverit non ex arbitrio suo Caesarianos (id est officiales insert libri) ad capiendas easdem venisse facultates, sed iustitiae vigorem id fieri statuisse.

1720E. Letter. CJ 10.32.2 (Dio et Max AA) Observare magistratus oportebit, ut decurionibus sollemniter in curiam convocatis nominationem ad certa munera faciant eamque statim in notitiam eius qui fuerit nominatus per officialem publicum perferre curent, habituro (I habitura O illo habituro K) appellandi, si voluerit, atque agendi facultatem apud praesidem causam suam iure consueto: quem si constiterit nominari minime debuisse, sumptus litis eidem a nominatore restitui oportebit.

1721. CJ 10.40.3 (Dio et Max AA Alexandro) Est verum eos, qui in territorio alicuius civitatis commorantur, velut incolas ad subeunda munera vel capiendos honores non adstringi.

1721A. Oral pronouncement. CJ 10.48.2 (Dio et Max AA 13 Feb) Inductis Firmino et Apollinario et ceteris principalibus Antiochensium adstantibus Sabinus dixit . . . Diocletianus: Certis dignitatibus data a nobis indulgentia est munerum civilium et personalium, id est his, qui aut ex protectoribus sunt aut ex praepositis. ii ergo ad munera personalia aut civilia non vocabuntur.

1721B. CJ 10.50.1 (Dio et Max AA Severino et ceteris scholasticis Arabiis) Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris, consistendo in civitate Berytorum provinciae Phoenices, providendum utilitati publicae et spei vestrae decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur.

1722. CJ 10.52.4 (Dio et Max AA Domno) Cum facultates tuas in filium tuum contulisse te nec quicquam habere proponas, respectu eius patrimonii quod tuum esse desiit muneribus civilibus non adstringeris.

1722A. Letter. CJ 10.62.3 (Dio et Max AA Crispino) Si ii, qui cum patre ad protostasiae munus vocati sunt, etiam nunc (e.n. K et adhuc O) in patria potestate constituti sunt, ab huiusmodi necessitatibus liberentur, cum ex eadem familia ac domo duos ad ista obsequia destinari periniquum videatur. 1. Sane eos, quos emancipatos esse atque ex familia exisse manifestum est, sine cunctatione retinere debebis.

1723. CJ 10.65.3 (Dio et Max AA Muciano) Transmarino legatione apud nos perfunctos constitutum est biennii vacationem munerum civilium et honorum habere, non eos, qui de proximo obsequium rei publicae videntur exhibuisse.

1724. CJ 12.62.2 (Dio et Max AA Alexandro) Obtentu nominis primipili civiles actiones ad alios iudices transferendae non sunt.

1725. CJ 12.62.3 (Dio et Max AA Domnae) Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus: et ideo si constiterit fisco satisfactum esse ob causam primipili, poteris obligatam tibi possessionem dotis titulo petere, ut satis doti fieri possit.

1726. CJ 12.62.4 (Dio et Max AA Dionysio) Cum ex sola primipili causa liberos, etiam si patribus heredes non existant, teneri divus Aurelianus (Aurelianos Oa traianus vel aurelianus K tracianus Ob) sanxerit, si neque successistis patri vestro nec quicquam ex bonis eius tenetis, consequens est a paternis creditoribus vos non conveniri.

1727. Letter. CJ 11.55.1 (Dio et Max AA ad Charisium). Ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur.

1728. PSI 1.111 (Dio et Max AA Sept 287/290) . . . possessionem adempti . . . ur ut adseveras annos op . . . niente iure subnixus es poc . . . tinendos iuris publici dep . . .

 

RSS Feed  ·  Facebook  ·  Copyright © 2016 by Ernest Metzger. All rights reserved.